تبلیغات
کامپیوتریا

کامپیوتریا

چهارشنبه 14 شهریور 1397

سایتهای برتر

نویسنده: محسن فرپای   دامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

نظرات() 

چهارشنبه 14 شهریور 1397

سایتهای برتر

نویسنده: محسن فرپای   دامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

نظرات() 

چهارشنبه 14 شهریور 1397

سایتهای برتر

نویسنده: محسن فرپای   دامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

نظرات() 

چهارشنبه 14 شهریور 1397

سایتهای برتر

نویسنده: محسن فرپای   دامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

نظرات() 

چهارشنبه 14 شهریور 1397

سایتهای برتر

نویسنده: محسن فرپای   دامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

نظرات() 

سه شنبه 6 شهریور 1397

ارکان اداره کننده و اشکالات قانونی

نویسنده: محسن فرپای   شرکت های سهامی عام نقش اقتصادی و تجاری بسیار موثری در بازرگانی داخلی و خارجی دارند.نقش مدیریت برای بالا بردن میزان فعالیت و موفقیت شرکت های مزبور در بازار سرمایه و ایجاد اشتغال از اهمیت ویژه ای بر خوردار است.
ارکان اداره کننده و اشکالات قانونی

ترکیب و سازمان ارگان عالی مدیریت در حقوق ایران انگلیس و ایالات متحده امریکا به صورت واحد بوده اما در برخی از کشور ها مانند المان به شکل دو گانه یعنی شامل هیئت مدیره و هیئت مراقب می باشد . حقوق فرانسه در قانون 24 ژوبیه 1966 با الهام از حقوق المان ترکیب دو سیستم را پذیرفته و موسسین مخیر هستند که سیستم هیئت مدیره واحد یا دوگانه را بپذیرد.

در حقوق ایران مشکلات قانونی از نظر عزل مدیران که مجمع بدون توجیه منطقی می توا ند انها را عزل نماید به ثبات مدیریت لطمه می زند و یا در مورد استعفای مدیر یا قصد اضرار و یا انقضای مدت مدیریت انان مسئولیت مدنی برای فاعل زیان در قانون تجارت پیش بینی نشده و بالاخره نحوه ی انشای مواد129 و 130 و131 ( ل.ا.ق.ت؟) علاوه به رابهامات موجود نیاز به بازنویسی دارد.

نظرات() 

تغییرات در مورد علامت ثبت شده
ماده 14 آیین نامه قانون ثبت علامت و اختراعات در رابطه با تغییرات در علامت ثبت شده،چنین می گوید:

"تغییرات مربوط به علامت یا طبقه کالا یا صاحب کالا همچنین  تغییرات مربوط به نشانی و تابعیت و نماینده قانونی او در ایران رسمیت نخواهد داشت مگر اینکه در ایران به ثبت رسیده باشد.ثبت این تغییرات در روی صفحه مخصوص علامت مربوطه و به موجب اظهارنامه رسمی به امضاء صاحب علامت یا نماینده قانونی او عمل خواهد آمد.
بنابراین به موجب قانون،مالک علامت مکلف است هر نوع تغییر راجع به اسم،نشانی،تابعیت و اقامتگاه یا اعطاء اجاره بهره برداری از علامت یا انتقال و یا اعراض از علامت ثبت شده را کتباَ و همراه با مدارک مربوط جهت ثبت در سوابق به مرجع ثبت اعلام نماید.اعمال این تغییرات با رعایت مقررات قانون و این آیین نامه خواهد بود.
ضمناَ،چنانچه در طبقه بندی بین المللی علامت ثبت شده تغییراتی به وجود آید،مالک علامت می تواند از مرجع ثبت درخواست کند که تغییرات مذکور در گواهی نامه علامت اعمال شود.

قابلیت نقل و انتقال و اعراض از علامت تجاری
با توجه به ماده 12 قانون ثبت و علایم و اختراعات که مقرر می دارد : " علامت تجاری قابل نقل و انتقال است ولی انتقال آن در مقابل اشخاص ثالث معتبر خواهد بود که موافق مقررات این قانون به ثبت رسیده باشد".مستفاد می شود که علامت تجاری قابل انتقال است اما برای آن که این انتقال نسبت به اشخاص ثالث معتبر تلقی گردد،نحوه انتقال علامت از صاحب قبلی به صاحب جدید باید به ثبت برسد.
هر گونه انتقال مالکیت علامت ثبت شده باید در مرجع ثبت به ثبت برسد.در درخواست کتبی برای ثبت انتقال باید نکات ذیل صریحاَ قید شود:
1-شماره و تاریخ ثبت علامت در ایران
2-اسم و نشانی و تابعیت منتقل الیه(مالک جدید) یا نماینده قانونی وی،در صورت وجود
3-در صورت انتقال جزئی،بیان کالاها و خدماتی که علامت نسبت به آن ها منتقل شده است.
وفق ماده ی 139 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات،اصل آخرین گواهی نامه معتبر علامت،سند انتقال علامت که به امضاء مالک پیشین علامت و منتقل الیه رسیده است،مدارک نمایندگی قانونی،در صورت وجود،و رسید مربوط به پرداخت هزینه ها باید ضمیمه درخواست شود.
تبصره 1-تا زمانی که انتقال انجام شده در دفتر مربوط ثبت نشده باشد،مرجع ثبت فقط شخصی را که علامت به نام او ثبت شده مالک خواهد شناخت.
تبصره 2-انتقال قهری علامت با رعایت مقررات این ماده توسط ورثه و با ارایه رونوشت مصدق گواهی انحصار وراثت با تعیین سهم الارث به ثبت می رسد.
در ماده ی 149 آمده است:اگر انتقال راجع به قسمتی از کالاها یا خدمات موضوع علامت ثبت شده باشد،خروج آن از مالکیت مالک اولیه علامت،به صورت مشخص درپی علامت ثبت شده در دفتر ثبت علامت تجاری،ثبت و چنانچه با انتقال مزبور طبقه، یا طبقاتی کلاَ از حیطه علامت ثبت شده خارج گردد،در این صورت به آن طبقه یا طبقات شماره یا شماره های فرعی از شماره (1) به تعداد طبقات مزبور تعلق می گیرد و هر گاه انتقال صرفاَ مربوط به کالاها یا خدمات،بدون انتقال کلی طبقه مربوط واقع شده باشد،بدواَ به طریق فوق شماره گذاری شده و پس از آن شماره فرعی از شماره فرعی طبقه محسوب و به همین طریق به دنبال علامت ثبت شده درج می گردد.
تبصره 1-هرگاه انتقالات موضوع این ماده در دفتر متمم منعکس گردد،می بایست به شماره ثبت اصلی علامت ثبت شده و صفحه و دفتر مربوط اشاره شود.
تبصره 2-در صورت انتقال جزیی کالاها و خدمات موضوع علامت،مدت اعتبار بخش منتقل شده نمی تواند بیشتر از مدت اعتبار باقی مانده علامت ثبت شده در گواهی نامه ثبت آن باشد.
تبصره 3-در صورت انتقال جزیی کالاها و خدمات موضوع علامت،منتقل الیه می تواند درخواست صدور گواهی نامه علامت برای مدت باقی مانده از دوره اعتبار علامت ثبت شده را نماید.
تبصره 4-چنانچه علامت ثبت شده در موعد مقرر تمدید نگردد،مانع از تمدید علامت برای آن دسته از کالاها و خدماتی که قبل از موعد تمدید جزئاَ منتقل شده اند،نخواهد بود.
تبصره 5-نقل و انتقالات جزیی کالاها و خدمات موضوع علامت باید در ظهر آخرین گواهی نامه معتبر علامت نیز منعکس گردد.
مالک علامت می تواند اجازه بهره برداری از علامت ثبت شده خود را به هر شکل قانونی به دیگری اعطا نماید.
در مجوز بهره برداری همچنین باید صریحاَ به این نکته اشاره شود که آیا اجازه به صورت انحصاری صادر می شود یا خیر و نیز این که آیا اجازه گیرنده فعلی حق اعطای اجازه های بعدی را دارد یا خیر.اگر انحصاری یا غیر انحصاری بودن بهره برداری از علامت در مجوز ذکر نشود هر مجوز بهره برداری که به ثبت می رسد،غیر انحصاری تلقی می گردد.
مرجع ثبت مکلف است وجود شرایطی را در زمینه کنترل اجازه دهنده بر کیفیت و مرغوبیت کالاها یا خدمات موضوع علامت توسط اجازه گیرنده را در مجوز بهره برداری احراز کند،در غیر این صورت،مجوز بهره برداری قابل ثبت نخواهد بود.
وفق ماده ی 143،درخواست ثبت مجوز بهره برداری باید توسط مالک علامت با تصریح به موارد ذیل تسلیم مرجع ثبت شود:
1-اسم و نشانی و تابعیت اجازه گیرنده و نماینده قانونی وی در صورت وجود.
2-بیان کالاها یا خدماتی که اجازه بهره برداری نسبت به آن ها اعطاء شده است،در صورتی که اجازه فقط نسبت به بخشی از کالاها یا خدمات باشد.
مدارک ذیل باید به درخواست ثبت مجوز بهره برداری منضم گردد:
1-مدرک قانونی مبنی بر اعطاء اجازه بهره برداری که به امضاء اجازه دهنده و اجازه گیرنده رسیده است.
2-اصل آخرین گواهی نامه معتبر علامت
3-مدارک نمایندگی قانونی،در صورت وجود.
4-رسید مربوط به پرداخت هزینه ها
تبصره 1-مرجع ثبت پس از ثبت مجوز بهره برداری و انتشار آگهی موضوع ماده 146 این آیین نامه،در صورت درخواست،گواهی ثبت مجوز بهره برداری را برای اجازه گیرنده صادر خواهد کرد.
تبصره 2-مراتب فسخ یا خاتمه پیش از موعد مجوز بهره برداری در صورتی که در چارچوب متن قرارداد و مطابق قوانین و مقررات مربوط باشد،نیز به موجب مقررات این ماده،با انجام تغییرات لازم،قابل ثبت خواهد بود.
مالک علامت می تواند با تسلیم درخواست کتبی به مرجع ثبت،از حقوق خود نسبت به علامت ثبت شده معتبر اعراض حاصل نماید.مدارک ذیل باید به درخواست اعراض منضم گردد:
1-اقرارنامه رسمی مبنی بر اعراض که به امضاء مالک رسیده است.
2-اصل آخرین گواهی نامه معتبر علامت.
3-مدارک نمایندگی قانونی،در صورت وجود.
4-رسید مربوط به پرداخت حق ثبت تغییرات
تبصره 1-اعراض مالک علامت از حقوق خود نسبت به علامت ثبت شده مشروط به این است که بهره برداری از علامت،در زمانی که ثبت آن معتبر بوده است،جزئاَ یا کلاَ به دیگری واگذار نشده باشد.
تبصره 2-در صورت اعراض،حق ثبت و سایر هزینه های پرداختی به مرجع ثبت مسترد نخواهد شد.
در صورتی که انتقال،اعطاء اجازه بهره برداری،فسخ و خاتمه پیش از موعد مجوز بهره برداری یا اعراض از مالکیت علامت ثبت شده در خارج از کشور انجام شده باشد،اصل یا رونوشت مصدق سند مربوط که در آن شماره و تاریخ علامت ثبت شده در ایران قید و به تایید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد،دلیل انتقال،اعطاء اجازه بهره برداری،فسخ و خاتمه پیش از موعد مجوز بهره برداری یا اعراض از مالکیت علامت،برای ثبت آن در ایران خواهد بود.(ماده ی 145)
وفق ماده ی 146،کلیه تغییرات و انتقالات یا فسخ و خاتمه و یا اعراض از علامت ثبت شده در صفحه مخصوص مربوط به ثبت علامت،ثبت و در ظهر گواهی نامه علامت درج می گردد و جز در مورد تغییر نشانی،به هزینه ذی نفع ظرف 30 روز از تاریخ ثبت در روزنامه رسمی آگهی می شود.موارد مذکور تا زمانی که به ثبت نرسیده اند در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمی باشند.ثبت آن ها منوط به پرداخت هزینه های مقرر در جدول هزینه ها و در صورت لزوم هزینه انتشار آگهی مربوط خواهد بود.
شایان ذکر است،به موجب آیین نامه مذکور اظهارنامه در سه نسخه تنظیم شده و شماره ثبت علامت در ایران،نام،اقامتگاه و تابعیت مالک جدید و بالاخره نام و نشانی نماینده قانونی او در ایران نوشته می شود.
چنانچه، نقل و انتقال علامت تجاری با سند عادی یا رسمی صورت گرفته باشد متقاضی باید به هنگام ثبت انتقال علامت،مدارک مزبور را نیز به اظهارنامه خود ضمیمه نماید و چنانچه علامتی در خارج از کشور به ثبت رسیده و صاحب آن بخواهد علامت مزبور را به ایران انتقال دهد مکلف است رونوشت مصدق ثبت علامت در خارج از کشور را به اظهارنامه خود پیوست نماید.(مستفاد از تبصره ماده 18 آ.ق.ث.ع.و.ا) 

نظرات() 

الف) طبقه بندی نرم افزار ازدیدگاه های متفاوت
ب) موضوع فعالیت شرکت نرم افزاری
ج) ثبت شرکت نرم افزاری

    نرم افزار و طبقه بندی آن

نرم افزار ، مجموعه ای از برنامه های رایانه ای، رویه ها و مستندات است که انجام کارهای مختلف برروی یک سیستم رایانه ای را بر عهده دارد.
نرم افزار را از دیدگاه های مختلف طبقه بندی می کنند، که ما به دو دیدگاه "پیچیدگی" و "لایه های نرم‌افزار" اشاره می کنیم.
۱- طبقه بندی نرم افزار از نظر پیچیدگی
عوامل پیچیدگی نرم افزار دو دسته هستند:
الف- کمی (تعداد نفرات لازم برای طراحی و تولید، زمان مورد نیاز، هزینه، تعداد دستورالعمل برنامه)
ب- کیفی (ضریب اطمینان بالا، سهولت استفاده، قابلیت های برنامه)
۲- طبقه بندی نرم افزار از نظر لایه های نرم‌افزاری
نرم افزار های کامپیوتری را ازنقطه نظر لایه های نرم افزاری به ۵ گروه تقسیم می کنند.
الف) نرم‌افزار های سیستم عامل
ب) نرم افزار های توسعه امکانات سیستم
پ) نرم افزار های پایگاه داده
ت) نرم افزار های مترجم
ث) نرم افزار های کاربردی /تسهیلاتی .

    موضوع فعالیت شرکت نرم افزار

موضوع فعالیت یک شرکت نرم افزار می تواند موارد ذیل باشد :
- طراحی و اجرا و پشتیبانی شبکه داده‌ها
- مشاوره و نظارت بر طرح های انفورماتیکی
- تولید و پشتیبانی نرم افزار های سفارش مشتری، تولیدو فروش و پشتیبانی بسته های نرم افزاری
- طراحی و توسعه سیستم های نرم افزاری وسخت افزاری
- ارائه خدمات مشاوره و مدیریت ومدیریت طرح در زمینه موضوع فعالیت شرکت
- خرید و فروش و صادرات و واردات ماشین های اداری رایانه‌ای و دیجیتالی
- طراحی و نصب و پشتیبانی شبکه های کامپیوتری
- انجام خدمات فنی و طراحی در زمینه موضوع فعالیت شرکت
- طراحی و راه اندازی و تعمیرات سیستم های کامپیوتری و کنترلی
- انجام پروژه های انفورماتیکی و فن آوری اطلاعات
- تحلیل، طراحی ،تولید ، پشتیبانی نرم افزار های جامع کاربردی و انجام خدمات مشاوره در زمینه های فناوری اطلاعات
- تولید نرم افزار
- صادرات خدمات فنی و مهندسی در زمینه رایانه
- تهیه مشخصات فنی سیستم های کامپیوتری
و...

    ثبت شرکت نرم افزار

شرکت های نرم افزاری مستلزم اخذ مجوز از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی  ودر موارد ویژه  سازمان تنظیم مقررات می باشند. منظور از اخذ مجوز موافقت اصولی است که ارگان مربوطه به شخص حقیقی می دهد و موافقت خود را ثبت شرکت شخص حقوقی اعلام می نماید.
درادامه شرایط ثبت شرکت نرم افزاری با مجوز وشرایط ثبت شرکت نرم افزاری بدون مجوز رابررسی می کنیم:
شرایط ثبت شرکت نرم افزاری با مجوز:
 اگر در موضوع شرکت، واژه هایی چون : تولید، تهیه و پخش نرم افزار های فرهنگی و هنری استفاده شده باشد، ثبت شرکت کامپیوتری نیازبه اخذ مجوز شرکت کامپیوتری را دارد. ( لازم به یادآوری است که برای ثبت  شرکت کامپیوتری لازم است از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز اخذ نمایید) .
پس از دریافت مجوزهای لازم باید مجوز همراه با سایر مدارک به اداره ثبت شرکت‌ها ارسال شود، که در صورت کامل و صحیح بودن مدارک، شرکت نرم‌افزاری به ثبت خواهد رسید.
شرایط ثبت شرکت نرم افزاری بدون مجوز :
شرایط ثبت شرکت نرم افزاری بدون مجوز عبارت است از :
- عدم استفاده از واژه هایی چون: نرم افزار، فرهنگی و هنری در موضوع شرکت
- استفاده از واژه هایی نظیر : غیر فرهنگی و غیر هنری در ادامه تولید نرم افزارها 

نظرات() 

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ...... ثبت شده به شماره ................... به حضور کلیه شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به انحلال شرکت تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
1-آقا / خانم ....................... به سمت مدیر تصفیه شرکت تعیین گردید .
2- آدرس مدیر تصفیه به نشلنی تهران خیابان ................... تعیین گردید .
3- مدیر تصفیه اقرار به دریافت دفاتر و دارایی و اموال شرکت نمود.
4- شرکاء به آقای ................... مدیر تصفیه وکالت دادند تا شخصاَ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری حاضر و ذیل ثبت دفاتر مربوطه را امضاء نماید .
امضاء شرکاء

نظرات() 

فیلم ، اصطلاحی است که به طور عام شامل تصاویر متحرک و هم چنین زمینه می گردد. فیلم ها از مجموعه ای از قاب های انفرادی تشکیل شده اند که زمانی که به سرعت و پشت سر هم نمایش داده می شوند، توهم حرکت را در بیننده به وجود می آورند.

امروزه، صنعت فیلمسازی در ایران با بیش از صد سال سابقه به یکی از هنرهای پرطرفدار تبدیل شده است.
جهت فعالیت و ثبت شرکت در این زمینه ،اخذ مجوز از  " وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوطه) " الزامی می باشد.
متقاضی شرکت فیلم سازی می بایست واجد شرایط ذیل باشد :
جهت اخذ مجوز شرکت تولید فیلم به شرح ذیل است :
- معتقد به دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
- داشتن حداقل 27 سال سن
- دارا بودن حداقل مدرک لیسانس مربوطه ( کارگردانی ) و سایر رشته های مرتبط با این حرفه
- دارا بودن تخصص و تجربه کافی و همچنین ارائه نمونه کارهای انجام شده
- دارا بودن کارت پایان خدمت و یا معافیت از آن
- دارا بودن سوابق و تجربه کافی در این زمینه
- عدم سوء پیشینه و اعتیاد به مواد مخدر تاییدیه مراجع
- نداشتن سوابق سوء مالی و ورشکستگی به تقصیر
جهت ثبت شرکت فیلم سازی قالب های متعددی وجود دارد که می توان با توجه به نوع فعالیت مورد نظر قالب ثبتی مناسب را انتخاب نمود.از میان انواع قالب های مختلف،قالب ثبتی سهامی خاص و با مسوولیت محدود از جمله رایج ترین و متداول ترین انواع قالب ها به شمار می آید که با استقبال بیشتری روبه رو هستند.

    نکات مهم در رابطه با ثبت شرکت بامسئولیت محدود

شرکت بامسئولیت محدود شرکتی است که حداقل با دو نفر علاقمند به تاسیس شرکت که قصد آن ها انجام امور تجاری باشد پس از طی تشریفات تشکیل می گردد. از آن پس آورده های آن ها سرمایه شرکت تلقی می گردد که این سرمایه به صورت سهام یا قطعات سهام نمی باشد و مسئولیت شرکاء تا میزان سرمایه آن ها در شرکت است و نسبت به قروض مازاد بر سهم الشرکه خود مسئولیتی ندارند.
شرکت بامسئولیت محدود برخلاف شرکت های سهامی از همه ارکان سه گانه سازمان کامل شرکت تجاری بهره مند است تا جایی که نهاد اداره شرکت بامسئولیت محدود به یک مدیر یا مرکب از چند عضو در قالب هیات مدیره انجام وظیفه می نماید

    چند نکته:

1- در نام شرکت با مسئولیت محدود، باید عبارت بامسئولیت محدود ذکر گردد وگرنه در مقابل ثالث تضامنی محسوب می گردد و تابع مقررات آن خواهد بود. نام شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکا باشد در غیر این صورت شریکی که نامش در اسم شرکت ذکر شده در حکم شریک ضامن خواهد بود.
2- در قانون تجارت، برای میزان سرمایه شرکت بامسئولت محدود هیچ مبلغی تعیین نشده است. با این حال به صورت عرفی حداقل سرمایه اسمی مبلغ یک میلیون ریال می باشد.
لازم به ذکر است، سرمایه شرکت بامسئولیت محدود به شکل سهم الشرکه پرداخت می شود، بدون آنکه عنوان سهم داشته یا به شکل سهام با قیمت اسمی معین و متساوی درآمده باشد.
3- شرکت بامسئولیت محدود، بین دو یا چند نفر برای انجام امور تجاری تشکیل می شود لذا ، این شرکت می تواند تنها با حضور دو شریک هم تشکیل گردد.
از آن جا که تشکیل شرکت با مسئولیت محدود ، عموماَ بر پایه شناخت شرکا از یکدیگر و اعتماد و اطمینانی که آنان به یکدیگر دارند صورت می گیرد از این رو، مادامی که تعداد شرکا از 12 نفر تجاوز نکرده است قانوناَ خود آن ها در شرکت نظارت دارند، در عین حالی که از تعیین ناظر و بازرس ممنوع نشده اند. ولی هر گاه عده شرکا بیش از 12 نفر باشد ، تعیین هیات نظارت – که به جای بازرس شرکت سهامی است – ضروری است.
4- به موجب ماده 96 قانون تجارت که مقرر می دارد : " شرکت بامسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد ".
برای تشکیل شرکت بامسئولیت محدود، علاوه بر اظهارنامه ثبت و اساسنامه نیاز به تنظیم شرکتنامه و امضاء آن توسط شرکاء می باشد که پس از تسلیم مدارک نام برده به اداره ثبت شرکت ها،مرحله ثبت آن شرکت در چارچوب قانون تجارت آغاز و با درج آگهی تاسیس در روزنامه رسمی و یک روزنامه کثیرالانتشار محقق می گردد.
اگر شرکتی دارای شرکتنامه نباشد اساس آن انجام نشده است و بدون آن باطل است. زیرا شرکتنامه که دلیل وقوع عقد شرکت و از مدارک ضروری تشکیل شرکت می باشد، مبین توافق و تراضی شرکاء و مشخص کننده میزان سرمایه و حصه هر یک از شرکاء است و بیش از هر امری باید تنظیم گردد. چنانچه در ماده 97 ق. ت می گوید " در شرکتنامه باید صراحتاَ قید شده باشد که سهم الشرکه غیرنقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است ".
5- مدارک ثبت شرکت بامسئولیت محدود عبارت است از :
- دو برگ شرکت نامه و تکمیل آن و امضا ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران
- دو برگ تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضا ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران
- دو جلد اساسنامه ی تکمیل شده و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
- دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسس که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
- دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه ی شرکا،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده  نفر باشد)
- اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضا ی هیات مدیره،مدیر عامل
- تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار،مبنی بر غیر دولتی بودن آن
- معرفی نامه نمایندگان، در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن
- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
- اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

    نکات مهم در رابطه با ثبت شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص شرکتی است که،تمام سرمایه آن منحصراَ به وسیله موسسین تامین می شود.تعداد سهامداران شرکت سهامی خاص نباید کم تر از سه نفر باشد.
سرمایه شرکت سهامی خاص،در موقع تاسیس یا بعداَ هیچ وقت نباید از یک میلیون ریال کمتر باشد.در موقع تاسیس،موسسین باید لااقل سی و پنج درصد آن را نقداَ در حسابی که به نام شرکت در شرف تاسیس و در نزد بانک افتتاح می کنند واریز نمایند و پرداخت بقیه را تعهد کنند.تمام یا قسمتی از سرمایه می تواند غیرنقد باشد که در این صورت باید کلیه سرمایه غیرنقدی تادیه گردد.از بند دوماده 20 لایحه اصلاح قانون تجارت چنین مستفاد می شود که هرگاه سرمایه گذاری یکی از موسسین تماماَ غیرنقد باشد،قسمت نقدی آن باید حداقل بالغ بر سی و پنج درصد از سرمایه وی باشد.

    چند نکته:

1- اظهارنامه که به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد به انضمام رسید واریز وجه و صورت اقلام غیرنقد و با امضای سهامداران به همراه صورت جلسه مجمع عمومی موسس مشعر بر رسیدگی به سهام و انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان و اعلام قبولی آنان و ذکر روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد،به مرجع ثبت تسلیم و رسید دریافت گردد.
2- در شرکت سهامی خاص،انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت(اصلی و علی البدل)،باید در صورتجلسه ایقید و به امضاء کلیه سهامداران برسد.توضیح اینکه مدیران و بازرس یا بازرسان بعدی به وسیله مجمع عمومی عادی شرکت انتخاب خواهند شد.مدیران بازرس یا بازرسان انتخاب شده،باید کتباَ قبول سمت نمایند.قبول سمت به خودی خود دلیل بر این است که اشخاص مزبور با علم به تکالیف و مسوولیت های سمت خود،عهده دار آن گردیده اند.از این تاریخ شرکت سهامی خاص تشکیل شده محسوب می شود.
3- استفاده از وجوه تادیه شده به نام شرکت سهامی در شرف تاسیس ممکن نیست،مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت یا وقتی که گواهینامه حاکی از عدم ثبت شرکت از طرف مرجع ثبت صادر گردد.
4- سرمایه شرکت صرفاَ توسط موسسین تامین می شود.موسسین شرکت،نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس وبه ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند،مسوولیت تضامنی دارند.تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده است،صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است.در صورت تخلف امضاء کنندگان آن ها،مسوول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.
5- هر کس قبل از به ثبت رسیدن شرکت به صدور سهام مبادرت کند به مجازات محکوم خواهد شد.
6- هزینه های تاسیس شرکت باید در گزارشی که موسسین به مجمع عمومی موسس می دهند،قید شود.این هزینه ها در صورتی که ضمن رسیدگی وتصویب گزارش مزبور تصویب شود،بر عهده شرکت خواهد بود.به تصریح قانون لازم است که هزینه های تاسیسسشرکت قبل از تقسیم هرگونه سود مستهلک شود.در موردی که گواهینامه عدم ثبت شرکت صادر شود،هرگونه هزینه ای که برای تاسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد،به عهده موسسین خواهد بود.
7- چنانچه سهام ممتازی وجود داشته باشد باید موضوع آن در اظهارنامه قید شود.
8- شرکت های سهامی خاص نمی توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نمایند و یا به انتضار آگهی واطلاعیه یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کنند مگر این که از مقررات مربوط به شرکت های سهامی عام،به نحوی که در لایحه اصلاح قانون تجارت مقرر است،تبعیت نمایند.
9- هر گاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی رعایت نشود،به درخواست هر ذی نفع،دادگاه حکم بطلان شرکت را صادر خواهد کرد.لیکن موسسین ومدیران و بازرسان شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند و در مقابل آن ها مسوول خواهند بود.
10- مدارک مورد نیاز ثبت شرکت سهامی خاص به قرار ذیل است  :
-  اظهارنامه شرکت ( فرم چاپی )               2 برگ
-  اساسنامه شرکت                                 2 جلد
- صورتجلسه مجمع عمومی موسسین          2 نسخه
- صورتجلسه هیات مدیره با امضای مدیران منتخب   2 نسخه
- فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین
- ارائه گواهی پرداخت حداقل 35 % سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا افتتاح شده است.
- ارائه مجوز در صورت نیاز ( بنا به اعلام اداره ثبت شرکت ها )
- ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری ( اگر آورده شرکت غیر نقدی منقول و یا غیرمنقول باشد) .
- ارائه اصل سند مالکیت ( اگر اموال جزء سرمایه شرکت باشد ). 

نظرات() 

پنجشنبه 25 مرداد 1397

ثبت شرکت با موضوع کارگزاری بورس

نویسنده: محسن فرپای   

اوراق بهادار از قبیل سهام شرکت های سهامی ویا اوراق قرضه دارای ارزشی هستند که همه روزه در نوسان است.به همین علت دولت ناچار است در معاملات مربوط به این اوراق دخالت کرده ومقرراتی را راجع به آن ها وضع کند.بورس مکانی است که معاملات مربوط به این اوراق در آن انجام می گیرد. وجود بورس در جامعه مزایای فراوانی دارد از جمله اینکه باعث جذب سرمایه های کم و راکد اشخاص شده و حجم سرمایه گذاری را بالا می برد،می توان اوراق بهادار مورد پذیرش بورس را نزد بانک ها و موسسات مالی واعتباری به وثیقه گذاشت و تحصیل اعتبار نمود،تورم بر سرمایه افرادی که در بورس سرمایه گذاری کرده اند اثر نمی گذارد، با سرمایه گذاری در شرکت های گوناگون ریسک ناشی از مشارکت در شرکت ها کاهش می یابد، در بورس با توجه به امکانات پس انداز جامعه وشرایط بازار پول وسرمایه در مورد انتشار اوراق بهادار تصمیم گیری می شود و همین مساله سبب تنظیم وضعیت اقتصادی جامعه می گردد وچندین مزیت دیگر که از سرمایه گذاری در بورس ایجاد می گیرد.
برای معامله در بورس متقاضی خرید یا فروش باید به کارگزار مراجعه کرده و فرم دستور خرید یا فروش به اضافه فرم واگذاری وکالت به کارگزار را تکمیل نماید و کارگذار بورس نیز پس از انجام معامله، اعلامیه خرید یا فروش را که به منزله فاکتور خرید یا فروش می باشد به متقاضی تحویل می دهد.
در این نوشتار، ضمن توضیح مختصری درباره بورس، قواعد مربوط به ثبت شرکت کارگزاری بورس را شرح می دهیم.

    تعریف وارکان بورس

بورس محلی است که در آن اوراق بهادار، به ویژه سهام شرکت های سهامی عام داد و ستد می شود.این داد و ستد توسط کارگزاران بورس انجام می پذیرد.در بند 2 ماده 1 قانون بورس اوراق بهادار در تعریف اوراق بهادار آمده است که:" عبارت است از سهام شرکت های سهامی و اوراق قرضه صادر شده از طرف شرکت ها و شهرداری ها و موسسات وابسته به دولت و خزانه داری کل که قابل نقل و انتقال باشد".برخی نویسندگان بورس را به بورس اوراق بهادار و بورس کالا تقسیم کرده اند.
ارکان بورس به استناد ماده 2 قانون بورس عبارتند از:1-شورای بورس،2- هیات پذیرش اوراق بهادار،3- سازمان کارگزاران بورس4- هیات داوری بورس

    شورای بورس

شورای بورس از اعضای ذیل تشکیل می گردد:
1- رئیس کل بانک مرکزی یا قائم مقام او2- دادستان کل کشور یا معاون او3- رئیس کانون بانک ها یا نماینده او 4-معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی5- رئیس اتاق بازرگانی تهران یا نماینده او 6- رئیس اتاق صنایع و معادن یا نماینده او7- رئیس هیات مدیره بورس8-خزانه دار کل9-سه نفر به پیشنهاد وزیر اقتصاد وزیر اقتصاد و تصویب هیات وزیران
ریاست شورا به عهده رئیس کل بانک مرکزی و در غیاب او به عهده قائم مقام او می باشد.تصویب آیین نامه ها و مقررات بورس،نظارت بر اجرای قانون و آیین نامه های مربوط، اعزام نماینده ناظر و تعیین هیات مدیره بورس و هیات پذیرش اوراق بهادار،تعیین نماینده اصلی و نماینده علی البدل جهت عضویت در هیات داوری و تجدید نظر در تصمیمات هیات مدیره بورس و هیات پذیرش اوراق بهادار از وظایف شورای بورس می باشد.

    هیات پذیرش اوراق بهادار

درخواست ها از طریق هیات مدیره به دست هیات پذیرش رسیده و آن موظف است که طبق آیین نامه در کوتاه ترین مدت تصمیم خود را در مورد رد یا قبول اوراق بهادار جهت ارائه در بورس اعلام کند.ریاست این هیات بر عهده قائم مقام رئیس بانک مرکزی می باشد.دیگر اعضای این هیات عبارتند از رییس هیات مدیره بورس یا قائم مقام او.یک کارشناس به نمایندگی کانون بانک ها،یک کارشناس به نمایندگی اتاق بازرگانی تهران، یک کارشناس به نمایندگی اتاق صنایع و معادن و دو نفر حسابدار خبره به انتخاب شورای بورس

    سازمان کارگزاران بورس و هیات مدیره

کارگزاران بورس اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که به طور انحصاری حق معامله در بورس را دارند،سازمان کارگزاران بورس توسط هیات مدیره بورس اداره می شود.اداره امور بورس،نمایندگی سازمان بورس در کلیه مراجع،رسیدگی به درخواست متقاضیان کارگزاری،رفع اختلافات حرفه ای کارگزاران و... از وظایف هیات مدیره می باشد.کارگزاران باید شرایط ذیل را داشته باشند.
تابعیت ایران، نداشتن پیشینه محکومیت کیفر موثر، داشتن حسن شهرت، حداقل 25 سال سن، حداقل 3 سال سابقه کارآموزی، گذراندن امتحان حرفه ای و نظری، اجازه هیات بورس، دادن وثیقه نقدی یا ملکی به میزانی که شورای بورس تعیین می کند.
کارگزاران نمی توانند انتشار اوراق بهادار، قبول سپرده(جز آنچه مربوط به اجرای حرفه شان باشد) و تنزیل اوراق بهادار را به نام خود یا اشخاص دیگر انجام دهند.

    مجوز ثبت شرکت کارگزاری بورس

با عنایت به بخشنامه ی شماره ی133680 /93 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر مستندات مندرج در متن ، فعالیت در موضوعات فعالیت بورسی و نهادهای مالی جدید به شرح ذیل ، نیاز به اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (حسب مورد معاونت نظارت بر بورس و ناشران و معاونت و نهادهای مالی) دارد :
- موضوع فعالیت:
نهادهای مالی از جمله کارگزاران، معامله گران ،بازارگردانان، مشاوران سرمایه گذاری موسسه رتبه بندی،صندوق سرمایه گذاری شرکت های سرمایه گذاری، شرکت پردازش اطلاعات مالی، شرکت های تاًمین سرمایه و صندوق بازنشستگی در قالب موضوع فعالیت هایی از قبیل سرمایه گذاری در سهام و سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری سایر اوراق بها دار،واسطه گری در خرید و فروش و مشاور و ارزشیابی و تصفیه و پایاپای معامله ی اوراق بهادار،تحلیل اطلاعات و دریافت دستور های خرید و فروش،فراهم آوردن تسهیلات لازم برای معاملات با تعهد پذیره نویسی و فروش سپرده گذاری و توفیق، تنظیم روابط بین اشخاصی که در بازار اوراق بهادار فعالیت دارند، صدور گواهینامه های حرفه ای مرتبط و خرید و فروش سهام و سهم الشرکه و اوراق بهادار،صندوق سرمایه گذاری با استفاده از طرح های پس انداز و سرمایه گذاری و مزایای تکمیلی برای بازنشستگان سرمایه گذاری در اوراق بهادار واسطه در معاملات بورسی و اوراق بهادار ،فعالیت های کارگزاری،مشاوره،سبد گردانی،پذیره نویسی،تعهد پذیره نویسی امور مربوط به ثبت نگهداری انتقال مالکیت اوراق بهادار و تسویه ی وجوه ارائه ی خدمات الکترونیکی معاملات اوراق بهادار، تعاونی سهام ،عام
- نام های درخواستی نیاز به مجوز:
نهادهای مالی، کارگزاران، معامله گران، بازارگردانان، مشاوران سرمایه گذاری، مادر(هلدینگ)سبد گردان موسسه ی رتبه بندی،صندوق بازنشستگی، مدیریت دارایی مرکزی

    نکته :

- صرف عبارت خرید و فروش سهام، بدون استفاده از موضوعات اصلی بورسی و در موضوعات فعالیت نیاز به اخذ مجوز در بورس ندارد.
-  فعالیت های هرمی و شبکه ای و یا بازاریابی هرمی و شبکه ای به هر نحوی ممنوع می باشد.

نظرات() 

دوشنبه 22 مرداد 1397

اوصاف حکم ورشکستگی

نویسنده: محسن فرپای   

1از تاریخ صدور حکم ورشکستگی،ورشکسته از مداخله در کلیه ی اموال و حقوق مالی ممنوع می شود

2ورشکسته در مداخله در امور غیر مالی ممنوع نیست

3ورشکسته برای امور مالی دیگران می تواند وکیل شود اما برای امور مالی خود نمی تواند به دیگران وکالت دهد

4مدیر تصفیه یا اداره ی تصفیه قایم مقام ورشکسته می باشند

5در دعاوی مالی ورشکسته مدیر تصفیه یا اداره ی تصفیه قایم مقام ورشکسته می باشند و دعوا باید به طرفیت ایشان طرح شود

6قبول یا رد وصیت یا هبه یا موارد مشابه مثل صلح رایگان با خود ورشکسته می باشد،اما اگر ورشکسته آن وصیت یا هبه را قبول کند مال مورد وصیت یا هبه در شما ر اموال تاجر وارد شده در نتیجه باید تحت اختیار مدیر تصفیه قرار گیرد.

نظرات() 

دوشنبه 22 مرداد 1397

ضرورت و جواز کاهش سرمایه چیست ؟

نویسنده: محسن فرپای   

    مفهوم کاهش سرمایه

اصطلاح کاهش سرمایه این معنا را به ذهن متبادر می کند که شریک دچار زیان شده و آورده شرکا به جای آنکه فزونی یابد کاهش یافته است. به عبارت دیگر اصطلاح مزبور دلالت بر یک واقعه دارد و نه یک عمل حقوقی. معذلک توجه به این نکته مهم ضروری است که مقصود از کاهش سرمایه شرکت تجاری، کاهش ناشی از اراده شرکت است ( عمل حقوقی ) هر چند که منشا این تصمیم کاهش واقعی سرمایه در نتیجه بروز زیان باشد.

    ضرورت کاهش سرمایه

برخلاف آنچه که در مورد انگیزه افزایش سرمایه وجود دارد ، ممکن است برآورد شرکا از سرمایه مورد نیاز به هنگام ایجاد شرکت نادرست بوده و بیش از حد نیاز باشد و یا آنکه محدود نمودن فعالیت شرکت موجب رکود بخشی از سرمایه شرکت گردد. در این صورت شرکا تمایل دارند که سرمایه شرکت را تقلیل داده و به این ترتیب بخشی از آورده خود را مسترد داشته و به مصارف دیگری برسانند.
کاهش سرمایه گاه از منظر حقوق اشخاص ثالث نیز قابل توجه است. توضیح اینکه سرمایه ثبت شده شرکت، سرمایه ای است که اشخاص ثالث با اتکا به آن مبادرت به معامله با شرکت می نمایند. به عبارت دیگر معامله گران برای اطمینان از اینکه شرکت قادر به ایفای تعهدات خویش و مسئولیت های احتمالی ناشی از تقض تعهد است، به میزان سرمایه شرکت توجه کنند. بنابراین نباید سرمایه ثبت شده شرکت فریبنده و خالی از واقعیت باشد. درست است که سرمایه شرکت به هنگام ایجاد، همان است که ثبت و آگهی شده است اما چه بسا بخش قابل توجهی از این سرمایه پس از مدتی از بین برود و جبران آن به آسانی ممکن نباشد. در این صورت حفظ حقوق اشخاص ثالث ایجاب می کند که کاهش سرمایه اسمی شرکت به مبلغ سرمایه واقعی الزامی گردد.

    جواز و تکلیف کاهش سرمایه

ماده 189 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت کاهش اختیاری سرمایه را تجویز نموده است :
" علاوه بر کاهش اجباری سرمایه مذکور در ماده 141، مجمع عمومی فوق العاده شرکت می تواند به پیشنهاد هیئت مدیره در مورد کاهش سرمایه شرکت به طور اختیاری اتخاذ تصمیم کند ... "
ماده 222 قانون تجارت نیز کاهش اختیاری سرمایه را در مورد سایر شرکت ها تجویز نموده است :
" هر شرکت تجاری می تواند در اساسنامه خود قید کند که سرمایه اولیه خود را به وسیله تادیه اقساط بعدی از طرف شرکا یا قبول شریک جدید زیاد کرده و یا به واسطه برداشت از سرمایه آن را تقلیل دهد. در اساسنامه حداقلی که تا آن میزان می توان سرمایه اولیه را تقلیل داد صراحتاَ معین می شود ... "
در مورد تکلیف کاهش سرمایه و به عبارت دیگر کاهس اجباری سرمایه، ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت دارای حکمی صریح است :
" اگر بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقایی شرکت مورد شور و رای واقع شود. هر گاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده 6 این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد ... "
متقابلاَ تکلیف کاهش اجباری سرمایه در قانون تجارت ، ملاحظه نمی گردد و نمی توان تکلیف مقرر در ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت را به سایر شرکت ها تسری داد.

    مرجع تصمیم سازی و تصمیم گیری راجع به کاهش سرمایه

مرجع تصمیم گیری راجع به کاهش سرمایه اصولاَ همان مرجعی است که اختیار تغییر دیگر مواد اساسنامه را نیز داراست. معذلک در فرضی که در نظر باشد کاهش سرمایه توام با برهم زدن نسبت سهام باشد، نمی توان حکومت اکثریت بر اقلیت را پذیرفت.
مرجع تصمیم سازی برای کاهش سرمایه شرکت های سهامی، به استناد ماده 189 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ، هیئت مدیره است. در مورد سایر شرکت ها با توجه به سکوت قانون به نظر نمی رسد که تصمیم سازی توسط هر شخصی که حق دعوت از مجمع را دارد ، با مانعی مواجه باشد اگرچه اشراف مدیر یا مدیران بر امور شرکت ایجاب می کند که در مورد شرکت های مشمول قانون تجارت نیز مجمع عمومی پس از موافقت کلی با کاهش سرمایه، وظیفه تصمیم سازی را بر عهده مدیر یا مدیران گذارد. 

نظرات() 

یکشنبه 7 مرداد 1397

ثبت شرکت در ملایر

نویسنده: محسن فرپای   

ملایر از دو واژه " مال " و " آگر " تشکیل شده است. مال به معنی خانه و آگر به معنی آتش است. بنابراین می توان مال آیر را به معنی سرزمین آتش معنی کرد. امروزه نیز پس از هزاران سال بر روی کوه های شهر در شب های نوروز آتش روشن می کنند. نظر دیگر بر این است که ملایر از واژگان " مال " به معنی خانه و " آیر " به معنی آریایی ها گرفته شده، یعنی سرزمین آریایی ها.
گفتنی است، ملایر بزرگ ترین تولیدکننده مبل در ایران و بزرگ ترین صادرکننده و منسوجات چوبی به سلیمانیه می باشد. همچنین ملایر به عنوان شهر ملی مبل و منبت در لیست شهرهای صنایع دستی کشور و شهر جهانی انگور ثبت شده است.
صنایع دستی ،جاذبه های گردشگری، ابنیه تاریخی ، فرهنگ غنی ، وجود 19 متر مربع سرانه فضای سبز به ازای هر نفر و 22 هزار دانشجو از سراسر کشور این شهرستان را از سایر نقاط کشور متمایز کرده است، به طوریکه امروزه از ملایر به عنوان پایتخت فرصت های سرمایه گذاری در غرب یاد می شود.
با توجه به آنچه گفته شد، ملایر به عنوان یکی از بهترین نقاط برای سرمایه گذاری انتخاب بسیار مناسبی می باشد. ما در این مقاله قصد داریم تا ضمن برشمردن مزایای ثبت شرکت، به مهم ترین نکات اساسی ثبت شرکت در ملایر بپردازیم. قدر مسلم آن است که  متقاضیان محترم ثبت شرکت ، برای این مهم می توانند با مشاوران مجرب ما در ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل فرمایند. همکاران ما در این مرکز، با سال ها تجربه،  خدمات ارزنده ای را به مشتریان خود ارائه خواهند نمود.

    مزایای ثبت شرکت :


- شرکاء و تشکیل دهندگان اطمینان و فراغت خاطر از رسمیت شرکت و مسئولیت اداره کنندگان و سایر نتایج حاصله از اعمال شرکت پیدا می کنند.
- افراد دیگر و معامله کنندگان از وضع شرکت اطلاع پیدا می کنند و با اتکاء به رسمیت آن می توانند با آسودگی خیال روابط مالی و اقتصادی با شرکت برقرار دارند. در واقع ،  نفع اشخاص ثالث نیز در این است تا شرکت به ثبت برسد، چه در این صورت ، این اشخاص می توانند با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها ، از میزان مسئولیت شرکا ، نوع شرکت و اقامتگاه آن آگاه شوند.
- رسمیت اساسنامه و شرکتنامه و سایر اسناد شرکت تسجیل می گردد و مثل اسناد عادی در معرض ایراد و تزلزل نیست.
- قاعده الزامی بودن ثبت شرکت ها به دولت امکان می دهد که تحقیقات و رسیدگی های دقیقی نسبت به مقدمات تشکیل و کیفیت بوجود آمدن شرکت انجام گردد تا از تشکیل شرکت هایی که مقررات را رعایت نکرده اند جلوگیری به عمل آید.
- در موقع انحلال یا ورشکستگی با مقررات خاصی به وضع مالی شرکت رسیدگی می شود.
از جمله سایر مزایای ثبت شرکت عبارت است از :
- امتیازات اعتبارات وام تسهیلات
- با ثبت یک مجموعه می توانید از امکانات بیمه برای خود و کارمندانتان استفاده نمایید.
- اخذ و اعطای نمایندگی رسمی
- دریافت جوازها
- امکان تبلیغات گسترده و پر بازده
- بهره مندی از معافیت های دارایی با توجه به نوع فعالیت
- امکان شرکت در مناقصات و مزایدات رسمی
- امکان ورود به عرصه های بین المللی

    اقسام شرکت های تجاری در ملایر

شرکت تجاری، عبارتست از اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی که با هدف کسب سود، عملیات تجاری انجام می دهند. ماده 20 قانون تجارت، شرکت های تجاری را به هفت قسم، به شرح ذیل طبقه بندی کرده است :
الف- شرکت سهامی ( شامل سهامی عام و سهامی خاص )
ب- شرکت های بامسئولیت محدود
ج- شرکت های تضامنی
د- شرکت های نسبی
ه- شرکت های مختلط سهامی
و- شرکت های مختلط غیرسهامی
ز- شرکت های تعاونی ( شامل تولید، مصرف ، اعتبار ، وام و روستایی ).

    حداقل سن در ثبت شرکت

شرط اولیه برای اشتغال به تجارت داشتن اهلیت است. شرکای شرکت باید اهلیت انجام دادن معامله را داشته باشند. منظور از اهلیت ، مطابق ماده 211 قانون مدنی این است که شریک بالغ و عاقل و رشید باشد. کسی که هیجده سال تمام دارد، عاقل و رشید محسوب می شود. مگر اینکه جنون یا عدم رشد او ثابت شده باشد.
شایان ذکر است،  سهامداران می توانند زیر 18 سال باشند اما نمی توانند عضو هیات مدیره باشند.

    حداقل تعداد سهامداران در انواع شرکت های تجاری:

حداقل تعداد سهامداران برای ثبت شرکت 2 نفر و در شرکت سهامی خاص 3 نفر است.
به طور کلی،حداقل تعداد شرکا در هر یک از شرکت های تجاری به شرح ذیل می باشد:
حداقل 2 شریک در ( شرکت تضامنی، شرکت نسبی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیر سهامی )
حداقل 3 شریک در ( شرکت سهامی خاص ، شرکت مختلط سهامی )
حداقل 5 شریک ( در شرکت سهامی عام )
حداقل 7 شریک ( در شرکت تعاونی تولید و مصرف )

    اوراق ثبت شرکت در ملایر  

با توجه به نوع و قالب شرکت ، اوراق ثبتی متفاوت می باشد. به عنوان مثال اوراق ثبتی شرکت با مسئولیت محدود شامل اساسنامه ، شرکتنامه ، تقاضانامه و صورتجلسه مجمع عمومی موسسین است و اوراق ثبتی شرکت های سهامی خاص شامل اساسنامه ، اظهارنامه و صورتجلسه مجمع عمومی موسسین می باشد. سایر انواع شرکت ها نیز اوراقی تقریباَ مشابه با این دو نوع شرکت دارند. اوراق ثبت شرکت می بایست به امضاء موسسین یا همه شرکاء شرکت برسد.

    مراحل ثبت شرکت در ملایر:

ثبت شرکت دارای روند حقوقی و قانونی خاصی است. در ذیل به بررسی این مراحل می پردازیم.
- مراجعه به سامانه اداره ثبت شرکت ها و تکمیل فرم ثبت نام
- اعلام تاییدیه نام شرکت در سامانه
- ارسال مدارک از طریق اداره پست به صورت سفارشی جهت انجام ثبت شرکت در ملایر
- درج بارکد پستی در سامانه
- بررسی مدارک توسط کارشناسان اداره ثبت ملایر
- صدور آگهی تاسیس شرکت در صورت موافقت اداره ثبت و عدم ایراد در مدارک ارسالی
- تخصیص شماره ثبت و شناسه ملی برای درخواست ثبت شرکت در  ملایر
- ارسال آگهی جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور
بعد از چاپ آگهی در روزنامه ، می توانید فعالیت خود را به طور رسمی در ملایر آغاز نمایید.

نظرات() 

هر شرکت سهامی به وسیله عده ای از اشخاص صاحب سهم اداره می شود که قانون ، عنوان هیات مدیره به آن ها داده است. در این مطلب برآنیم تا به دریافتی های اعضای هیات مدیره و پاداش آنان بپردازیم. پیش از هر چیز، لازم به یادآوری است که :
1- مدیر باید صاحب سهم باشد، اهلیت داشته و ممنوعیت قانونی نداشته باشد.
2- مدت مدیریت مدیران در اساسنامه تعیین می شود، لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد. البته اگر مجمع عمومی مایل باشد، انتخاب مجدد و مکرر مدیران سابق بلامانع است.
3- مدیران شرکت سهامی باید دارای تعداد سهامی که در اساسنامه مقرر گردیده است باشند و تعداد این سهام نباید از سهامی که برابر اساسنامه برای رای در مجامع عمومی لازم است کمتر باشد .
بعلاوه ممکن است این سهام جهت تضمین و جبران خسارتی که از عملکرد مدیر یا مدیران به طور انفرادی و یا مشترکاَ وارد شود اخذ گردد و سهام مزبور بانام بوده و قابل نقل و انتقال نیست و تا هنگامی که مدیری مفاصاحساب دوره مدیریت خود را از شرکت دریافت نکرده باشد در صندوق شرکت به عنوان مثیقه باقی خواهد ماند. و هر گاه مدیری در هنگام انتخاب دارای تعداد سهام لازم نباشد و در ظرف مدت یک ماه هم نتواند سهم مورد بحث را به صندوق شرکت بسپارد حق شرکت و عضویت ندارد و در صورتی که انتخاب شده باشد باید استعفاء نماید.
4- تعداد اعضای هیات مدیره شرکت سهامی عام از 5 نفر نباید کمتر باشد ولی حداکثر تعداد آن ها تا 11 نفر نیز منعی ندارد اما در شرکت سهامی خاص عده آن ها از 3 نفر کمتر نخواهد بود.
5- اعضاء هیات مدیره باید از افراد خوشنام و درستکار و فعال باشند تا بتوانند در پیشبرد اهداف شرکت موثر باشند.

    دریافتی های اعضای هیات مدیره


اعضای هیات مدیره ممکن است موظف یعنی حقوق بگیر یا غیرموظف ( بدون حقوق ) باشند. تعیین حقوق و مزایای اعضای موظف هیات مدیره با مجمع عمومی عادی است. در صورتی که هیات مدیره دارای اعضای غیرموظف باشد، مجمع عمومی عادی می تواند با توجه به ساعات حضور آن ها در جبسات هیات مدیره، پرداخت مبلغی را به آنان به طور مقطوع بابت حق حضور در جلسات تصویب کند. ( ماده 134 ل. ا. ق. ت )
اعضای غیرموظف هیات مدیره حق ندارند به غیر از دریافتی های فوق، در قبال سمت مدیریت خود، به طور مستمر یا غیرمستمر بابت حقوق یا پاداش یا حق الزحمه وجهی از شرکت دریافت کنند.
مدیرعامل شرکت و اعضاء هیات مدیره به استثناء اشخاص حقوقی، حق ندارند هیچ گونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت هم نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. ( ماده 132 ل. ا. ق. ت )

    پاداش سالیانه اعضای هیات مدیره

پرداخت پاداش سالیانه به اعضای هیات مدیره موکول است به پیش بینی اساسنامه و تصویب مجمع عمومی عادی. اگر در اساسنامه پاداش پیش بینی نشده باشد، امکان پرداخت پاداش وجود ندارد.
در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد، مجمع عمومی عادی می تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش به اعضای هیات مدیره، اعم از موظف یا غیرموظف تخصیص داده می شود. لازم به ذکر است که مبلغ پاداش طبق ماده 241 لایحه اصلاحی قانون تجارت، به هیچ وجه نباید در شرکت های سهامی عام از پنج درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود و در شرکت های سهامی خاص از ده درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود، تجاوز کند.
نکته :
- شرکت های دولتی مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیات مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده ( 78 ) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 / 7 / 1386 می باشند.
- اعضای غیرموظف هیات مدیره به جز حق حضور یا پاداش نمی توانند در قبال سمت مدیریت مبلغی را به طور مستمر یا غیرمستمر بابت حقوق، پاداش یا حق الزحمه دریافت کنند. 

نظرات() 

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :