کامپیوتریا

دوشنبه 22 مرداد 1397

اوصاف حکم ورشکستگی

نویسنده: محسن فرپای   

1از تاریخ صدور حکم ورشکستگی،ورشکسته از مداخله در کلیه ی اموال و حقوق مالی ممنوع می شود

2ورشکسته در مداخله در امور غیر مالی ممنوع نیست

3ورشکسته برای امور مالی دیگران می تواند وکیل شود اما برای امور مالی خود نمی تواند به دیگران وکالت دهد

4مدیر تصفیه یا اداره ی تصفیه قایم مقام ورشکسته می باشند

5در دعاوی مالی ورشکسته مدیر تصفیه یا اداره ی تصفیه قایم مقام ورشکسته می باشند و دعوا باید به طرفیت ایشان طرح شود

6قبول یا رد وصیت یا هبه یا موارد مشابه مثل صلح رایگان با خود ورشکسته می باشد،اما اگر ورشکسته آن وصیت یا هبه را قبول کند مال مورد وصیت یا هبه در شما ر اموال تاجر وارد شده در نتیجه باید تحت اختیار مدیر تصفیه قرار گیرد.

نظرات() 

دوشنبه 22 مرداد 1397

ضرورت و جواز کاهش سرمایه چیست ؟

نویسنده: محسن فرپای   

    مفهوم کاهش سرمایه

اصطلاح کاهش سرمایه این معنا را به ذهن متبادر می کند که شریک دچار زیان شده و آورده شرکا به جای آنکه فزونی یابد کاهش یافته است. به عبارت دیگر اصطلاح مزبور دلالت بر یک واقعه دارد و نه یک عمل حقوقی. معذلک توجه به این نکته مهم ضروری است که مقصود از کاهش سرمایه شرکت تجاری، کاهش ناشی از اراده شرکت است ( عمل حقوقی ) هر چند که منشا این تصمیم کاهش واقعی سرمایه در نتیجه بروز زیان باشد.

    ضرورت کاهش سرمایه

برخلاف آنچه که در مورد انگیزه افزایش سرمایه وجود دارد ، ممکن است برآورد شرکا از سرمایه مورد نیاز به هنگام ایجاد شرکت نادرست بوده و بیش از حد نیاز باشد و یا آنکه محدود نمودن فعالیت شرکت موجب رکود بخشی از سرمایه شرکت گردد. در این صورت شرکا تمایل دارند که سرمایه شرکت را تقلیل داده و به این ترتیب بخشی از آورده خود را مسترد داشته و به مصارف دیگری برسانند.
کاهش سرمایه گاه از منظر حقوق اشخاص ثالث نیز قابل توجه است. توضیح اینکه سرمایه ثبت شده شرکت، سرمایه ای است که اشخاص ثالث با اتکا به آن مبادرت به معامله با شرکت می نمایند. به عبارت دیگر معامله گران برای اطمینان از اینکه شرکت قادر به ایفای تعهدات خویش و مسئولیت های احتمالی ناشی از تقض تعهد است، به میزان سرمایه شرکت توجه کنند. بنابراین نباید سرمایه ثبت شده شرکت فریبنده و خالی از واقعیت باشد. درست است که سرمایه شرکت به هنگام ایجاد، همان است که ثبت و آگهی شده است اما چه بسا بخش قابل توجهی از این سرمایه پس از مدتی از بین برود و جبران آن به آسانی ممکن نباشد. در این صورت حفظ حقوق اشخاص ثالث ایجاب می کند که کاهش سرمایه اسمی شرکت به مبلغ سرمایه واقعی الزامی گردد.

    جواز و تکلیف کاهش سرمایه

ماده 189 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت کاهش اختیاری سرمایه را تجویز نموده است :
" علاوه بر کاهش اجباری سرمایه مذکور در ماده 141، مجمع عمومی فوق العاده شرکت می تواند به پیشنهاد هیئت مدیره در مورد کاهش سرمایه شرکت به طور اختیاری اتخاذ تصمیم کند ... "
ماده 222 قانون تجارت نیز کاهش اختیاری سرمایه را در مورد سایر شرکت ها تجویز نموده است :
" هر شرکت تجاری می تواند در اساسنامه خود قید کند که سرمایه اولیه خود را به وسیله تادیه اقساط بعدی از طرف شرکا یا قبول شریک جدید زیاد کرده و یا به واسطه برداشت از سرمایه آن را تقلیل دهد. در اساسنامه حداقلی که تا آن میزان می توان سرمایه اولیه را تقلیل داد صراحتاَ معین می شود ... "
در مورد تکلیف کاهش سرمایه و به عبارت دیگر کاهس اجباری سرمایه، ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت دارای حکمی صریح است :
" اگر بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقایی شرکت مورد شور و رای واقع شود. هر گاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده 6 این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد ... "
متقابلاَ تکلیف کاهش اجباری سرمایه در قانون تجارت ، ملاحظه نمی گردد و نمی توان تکلیف مقرر در ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت را به سایر شرکت ها تسری داد.

    مرجع تصمیم سازی و تصمیم گیری راجع به کاهش سرمایه

مرجع تصمیم گیری راجع به کاهش سرمایه اصولاَ همان مرجعی است که اختیار تغییر دیگر مواد اساسنامه را نیز داراست. معذلک در فرضی که در نظر باشد کاهش سرمایه توام با برهم زدن نسبت سهام باشد، نمی توان حکومت اکثریت بر اقلیت را پذیرفت.
مرجع تصمیم سازی برای کاهش سرمایه شرکت های سهامی، به استناد ماده 189 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ، هیئت مدیره است. در مورد سایر شرکت ها با توجه به سکوت قانون به نظر نمی رسد که تصمیم سازی توسط هر شخصی که حق دعوت از مجمع را دارد ، با مانعی مواجه باشد اگرچه اشراف مدیر یا مدیران بر امور شرکت ایجاب می کند که در مورد شرکت های مشمول قانون تجارت نیز مجمع عمومی پس از موافقت کلی با کاهش سرمایه، وظیفه تصمیم سازی را بر عهده مدیر یا مدیران گذارد. 

نظرات() 

یکشنبه 7 مرداد 1397

ثبت شرکت در ملایر

نویسنده: محسن فرپای   

ملایر از دو واژه " مال " و " آگر " تشکیل شده است. مال به معنی خانه و آگر به معنی آتش است. بنابراین می توان مال آیر را به معنی سرزمین آتش معنی کرد. امروزه نیز پس از هزاران سال بر روی کوه های شهر در شب های نوروز آتش روشن می کنند. نظر دیگر بر این است که ملایر از واژگان " مال " به معنی خانه و " آیر " به معنی آریایی ها گرفته شده، یعنی سرزمین آریایی ها.
گفتنی است، ملایر بزرگ ترین تولیدکننده مبل در ایران و بزرگ ترین صادرکننده و منسوجات چوبی به سلیمانیه می باشد. همچنین ملایر به عنوان شهر ملی مبل و منبت در لیست شهرهای صنایع دستی کشور و شهر جهانی انگور ثبت شده است.
صنایع دستی ،جاذبه های گردشگری، ابنیه تاریخی ، فرهنگ غنی ، وجود 19 متر مربع سرانه فضای سبز به ازای هر نفر و 22 هزار دانشجو از سراسر کشور این شهرستان را از سایر نقاط کشور متمایز کرده است، به طوریکه امروزه از ملایر به عنوان پایتخت فرصت های سرمایه گذاری در غرب یاد می شود.
با توجه به آنچه گفته شد، ملایر به عنوان یکی از بهترین نقاط برای سرمایه گذاری انتخاب بسیار مناسبی می باشد. ما در این مقاله قصد داریم تا ضمن برشمردن مزایای ثبت شرکت، به مهم ترین نکات اساسی ثبت شرکت در ملایر بپردازیم. قدر مسلم آن است که  متقاضیان محترم ثبت شرکت ، برای این مهم می توانند با مشاوران مجرب ما در ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل فرمایند. همکاران ما در این مرکز، با سال ها تجربه،  خدمات ارزنده ای را به مشتریان خود ارائه خواهند نمود.

    مزایای ثبت شرکت :


- شرکاء و تشکیل دهندگان اطمینان و فراغت خاطر از رسمیت شرکت و مسئولیت اداره کنندگان و سایر نتایج حاصله از اعمال شرکت پیدا می کنند.
- افراد دیگر و معامله کنندگان از وضع شرکت اطلاع پیدا می کنند و با اتکاء به رسمیت آن می توانند با آسودگی خیال روابط مالی و اقتصادی با شرکت برقرار دارند. در واقع ،  نفع اشخاص ثالث نیز در این است تا شرکت به ثبت برسد، چه در این صورت ، این اشخاص می توانند با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها ، از میزان مسئولیت شرکا ، نوع شرکت و اقامتگاه آن آگاه شوند.
- رسمیت اساسنامه و شرکتنامه و سایر اسناد شرکت تسجیل می گردد و مثل اسناد عادی در معرض ایراد و تزلزل نیست.
- قاعده الزامی بودن ثبت شرکت ها به دولت امکان می دهد که تحقیقات و رسیدگی های دقیقی نسبت به مقدمات تشکیل و کیفیت بوجود آمدن شرکت انجام گردد تا از تشکیل شرکت هایی که مقررات را رعایت نکرده اند جلوگیری به عمل آید.
- در موقع انحلال یا ورشکستگی با مقررات خاصی به وضع مالی شرکت رسیدگی می شود.
از جمله سایر مزایای ثبت شرکت عبارت است از :
- امتیازات اعتبارات وام تسهیلات
- با ثبت یک مجموعه می توانید از امکانات بیمه برای خود و کارمندانتان استفاده نمایید.
- اخذ و اعطای نمایندگی رسمی
- دریافت جوازها
- امکان تبلیغات گسترده و پر بازده
- بهره مندی از معافیت های دارایی با توجه به نوع فعالیت
- امکان شرکت در مناقصات و مزایدات رسمی
- امکان ورود به عرصه های بین المللی

    اقسام شرکت های تجاری در ملایر

شرکت تجاری، عبارتست از اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی که با هدف کسب سود، عملیات تجاری انجام می دهند. ماده 20 قانون تجارت، شرکت های تجاری را به هفت قسم، به شرح ذیل طبقه بندی کرده است :
الف- شرکت سهامی ( شامل سهامی عام و سهامی خاص )
ب- شرکت های بامسئولیت محدود
ج- شرکت های تضامنی
د- شرکت های نسبی
ه- شرکت های مختلط سهامی
و- شرکت های مختلط غیرسهامی
ز- شرکت های تعاونی ( شامل تولید، مصرف ، اعتبار ، وام و روستایی ).

    حداقل سن در ثبت شرکت

شرط اولیه برای اشتغال به تجارت داشتن اهلیت است. شرکای شرکت باید اهلیت انجام دادن معامله را داشته باشند. منظور از اهلیت ، مطابق ماده 211 قانون مدنی این است که شریک بالغ و عاقل و رشید باشد. کسی که هیجده سال تمام دارد، عاقل و رشید محسوب می شود. مگر اینکه جنون یا عدم رشد او ثابت شده باشد.
شایان ذکر است،  سهامداران می توانند زیر 18 سال باشند اما نمی توانند عضو هیات مدیره باشند.

    حداقل تعداد سهامداران در انواع شرکت های تجاری:

حداقل تعداد سهامداران برای ثبت شرکت 2 نفر و در شرکت سهامی خاص 3 نفر است.
به طور کلی،حداقل تعداد شرکا در هر یک از شرکت های تجاری به شرح ذیل می باشد:
حداقل 2 شریک در ( شرکت تضامنی، شرکت نسبی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیر سهامی )
حداقل 3 شریک در ( شرکت سهامی خاص ، شرکت مختلط سهامی )
حداقل 5 شریک ( در شرکت سهامی عام )
حداقل 7 شریک ( در شرکت تعاونی تولید و مصرف )

    اوراق ثبت شرکت در ملایر  

با توجه به نوع و قالب شرکت ، اوراق ثبتی متفاوت می باشد. به عنوان مثال اوراق ثبتی شرکت با مسئولیت محدود شامل اساسنامه ، شرکتنامه ، تقاضانامه و صورتجلسه مجمع عمومی موسسین است و اوراق ثبتی شرکت های سهامی خاص شامل اساسنامه ، اظهارنامه و صورتجلسه مجمع عمومی موسسین می باشد. سایر انواع شرکت ها نیز اوراقی تقریباَ مشابه با این دو نوع شرکت دارند. اوراق ثبت شرکت می بایست به امضاء موسسین یا همه شرکاء شرکت برسد.

    مراحل ثبت شرکت در ملایر:

ثبت شرکت دارای روند حقوقی و قانونی خاصی است. در ذیل به بررسی این مراحل می پردازیم.
- مراجعه به سامانه اداره ثبت شرکت ها و تکمیل فرم ثبت نام
- اعلام تاییدیه نام شرکت در سامانه
- ارسال مدارک از طریق اداره پست به صورت سفارشی جهت انجام ثبت شرکت در ملایر
- درج بارکد پستی در سامانه
- بررسی مدارک توسط کارشناسان اداره ثبت ملایر
- صدور آگهی تاسیس شرکت در صورت موافقت اداره ثبت و عدم ایراد در مدارک ارسالی
- تخصیص شماره ثبت و شناسه ملی برای درخواست ثبت شرکت در  ملایر
- ارسال آگهی جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور
بعد از چاپ آگهی در روزنامه ، می توانید فعالیت خود را به طور رسمی در ملایر آغاز نمایید.

نظرات() 

هر شرکت سهامی به وسیله عده ای از اشخاص صاحب سهم اداره می شود که قانون ، عنوان هیات مدیره به آن ها داده است. در این مطلب برآنیم تا به دریافتی های اعضای هیات مدیره و پاداش آنان بپردازیم. پیش از هر چیز، لازم به یادآوری است که :
1- مدیر باید صاحب سهم باشد، اهلیت داشته و ممنوعیت قانونی نداشته باشد.
2- مدت مدیریت مدیران در اساسنامه تعیین می شود، لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد. البته اگر مجمع عمومی مایل باشد، انتخاب مجدد و مکرر مدیران سابق بلامانع است.
3- مدیران شرکت سهامی باید دارای تعداد سهامی که در اساسنامه مقرر گردیده است باشند و تعداد این سهام نباید از سهامی که برابر اساسنامه برای رای در مجامع عمومی لازم است کمتر باشد .
بعلاوه ممکن است این سهام جهت تضمین و جبران خسارتی که از عملکرد مدیر یا مدیران به طور انفرادی و یا مشترکاَ وارد شود اخذ گردد و سهام مزبور بانام بوده و قابل نقل و انتقال نیست و تا هنگامی که مدیری مفاصاحساب دوره مدیریت خود را از شرکت دریافت نکرده باشد در صندوق شرکت به عنوان مثیقه باقی خواهد ماند. و هر گاه مدیری در هنگام انتخاب دارای تعداد سهام لازم نباشد و در ظرف مدت یک ماه هم نتواند سهم مورد بحث را به صندوق شرکت بسپارد حق شرکت و عضویت ندارد و در صورتی که انتخاب شده باشد باید استعفاء نماید.
4- تعداد اعضای هیات مدیره شرکت سهامی عام از 5 نفر نباید کمتر باشد ولی حداکثر تعداد آن ها تا 11 نفر نیز منعی ندارد اما در شرکت سهامی خاص عده آن ها از 3 نفر کمتر نخواهد بود.
5- اعضاء هیات مدیره باید از افراد خوشنام و درستکار و فعال باشند تا بتوانند در پیشبرد اهداف شرکت موثر باشند.

    دریافتی های اعضای هیات مدیره


اعضای هیات مدیره ممکن است موظف یعنی حقوق بگیر یا غیرموظف ( بدون حقوق ) باشند. تعیین حقوق و مزایای اعضای موظف هیات مدیره با مجمع عمومی عادی است. در صورتی که هیات مدیره دارای اعضای غیرموظف باشد، مجمع عمومی عادی می تواند با توجه به ساعات حضور آن ها در جبسات هیات مدیره، پرداخت مبلغی را به آنان به طور مقطوع بابت حق حضور در جلسات تصویب کند. ( ماده 134 ل. ا. ق. ت )
اعضای غیرموظف هیات مدیره حق ندارند به غیر از دریافتی های فوق، در قبال سمت مدیریت خود، به طور مستمر یا غیرمستمر بابت حقوق یا پاداش یا حق الزحمه وجهی از شرکت دریافت کنند.
مدیرعامل شرکت و اعضاء هیات مدیره به استثناء اشخاص حقوقی، حق ندارند هیچ گونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت هم نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. ( ماده 132 ل. ا. ق. ت )

    پاداش سالیانه اعضای هیات مدیره

پرداخت پاداش سالیانه به اعضای هیات مدیره موکول است به پیش بینی اساسنامه و تصویب مجمع عمومی عادی. اگر در اساسنامه پاداش پیش بینی نشده باشد، امکان پرداخت پاداش وجود ندارد.
در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد، مجمع عمومی عادی می تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش به اعضای هیات مدیره، اعم از موظف یا غیرموظف تخصیص داده می شود. لازم به ذکر است که مبلغ پاداش طبق ماده 241 لایحه اصلاحی قانون تجارت، به هیچ وجه نباید در شرکت های سهامی عام از پنج درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود و در شرکت های سهامی خاص از ده درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود، تجاوز کند.
نکته :
- شرکت های دولتی مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیات مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده ( 78 ) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 / 7 / 1386 می باشند.
- اعضای غیرموظف هیات مدیره به جز حق حضور یا پاداش نمی توانند در قبال سمت مدیریت مبلغی را به طور مستمر یا غیرمستمر بابت حقوق، پاداش یا حق الزحمه دریافت کنند. 

نظرات() 

شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل می شود، و هر یک از شرکا بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

( ماده 94 قانون تجارت ) . از این تعریف چنین برمی آید که شرکا در شرکت با مسئولیت محدود، تاجر نیستند و مسئولیت آن ها محدود به سرمایه ای است که در شرکت گذاشته اند و اشخاص برای فرار از مسئولیت و عدم اجرای تعهدات خود، شرکت با مسئولیت محدود تشکیل می دهند تا اگر زیانی حاصل گردد متوجه طلبکاران گردد. آورده شرکا در شرکت با مسئولیت محدود، به سهام یا قطعات سهام تقسیم نشده و آزادانه قابل نقل و انتقال نیست. بلکه نقل و انتقال موکول به رضایت عده ای از شرکا است که لااقل سه چهارم سرمایه را داشته باشند و اکثریت عددی را نیز دارا باشند. نقل و انتقال حتماَ باید به موجب سند رسمی باشد، وگرنه اعتبار نخواهد داشت.

    لزوم وجود شرکتنامه و اساسنامه در ثبت شرکت بامسئولیت محدود


از جمله الزاماتی که در تشکیل شرکت بامسئولیت محدود باید رعایت گردد، تنظیم شرکتنامه و اساسنامه است. اگرچه در قانون تجارت از الزامی بودن تنظیم شرکتنامه سخنی به میان نیامده ، لکن در این رابطه ، اتفاق نظر وجود دارد. مبنای این دیدگاه ، علاوه بر حکم منعکس در ماده 97 قانون تجارت به اینکه " در شرکتنامه باید صراحتاَ قید شده باشد که سهم الشرکه های غیرنقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است "، تصریح بند 2 ماده 3 نظامنامه قانون تجارت به ضرورت وجود شرکتنامه جهت تاسیس آن است.
شرکتنامه بایستی به امضای کلیه شرکا ( موسسین ) رسیده و به حکم بند 2 ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک 1310 به ثبت برسد. البته در عمل و مستنبط از ماده 4 نظامنامه قانون تجارت، ثبت شرکتنامه در اداره ثبت شرکت ها در حکم ثبت دفترخانه و به عنوان سند رسمی تلقی می گردد. در حالی که در مورد لزوم تنظیم اساسنامه برای این شرکت، میان نویسندگان حقوق تجارت اختلاف نظر به چشم می خورد. دکتر ستوده تهرانی نیز بر این نظر است که " قانون تجارت ایران برای تشکیل شرکت بامسئولیت محدود، فقط شرکتنامه را اجباری می داند و لزومی ندارد که شرکت با مسئولیت محدود اساسنامه جداگانه داشته باشد ". در حالی که دکتر اسکینی در پاسخ به این پرسش که آیا علاوه بر شرکتنامه، تنظیم اساسنامه هم ضروری است، بدون توضیح دیگری پاسخ می دهد : " جواب قطعاَ منفی است " . در مقابل ، دکتر عرفاتی این دیدگاه را " که تنظیم اساسنامه برای شرکت بامسئولیت محدود علاوه بر شرکتنامه ضروری است " پذیرفته است.
به نظر می رسد، وجود اساسنامه برای شرکت مورد بحث دارای اهمیت و همچنین ضرورتی غیرقابل چشم پوشی باشد، چرا که :
اولاَ ، شمار ارجاعات به اساسنامه شرکت بامسئولیت محدود در قانون تجارت به مراتب بیش از شرکتنامه است. به دیگر سخن ، در حالی که قانون گذار در مورد این شرکت ، تنها در یک مورد ، به شرکتنامه اشاره نموده در شش مورد ، یعنی مواد 105، 106 ، 107 ، 108 ، 111، بند " د " ماده 114، که همگی دربرگیرنده نکات کلیدی است ، اساسنامه را مورد توجه قرار داده است. مثلاَ در ماده 108 روابط شرکا تابع اساسنامه دانسته شده و در ماده 111 به اکثریت قانونی برای تغییر مفاد اساسنامه اشاره رفته و در ماده 106 امکان تغییر در حد نصاب های تصمیم گیری شرکای اساسنامه امکان پذیر تلقی گردیده است.
ثانیاَ ، تغییر در اساسنامه نیازمند اکثریت مذکور در ماده 111 قانون تجارت است، در حالی که اصولاَ در مورد امکان تغییر در شرکتنامه تردیدی جدی وجود دارد و با فرض وجود چنین امکانی، این تغییر باید با اتفاق آرای شرکا صورت گیرد.
در نتیجه، چنانچه از نظامنامه قانون تجارت و به ویژه بند یک ماده 3 آن نظامنامه، که ظاهراَ به اختیاری بودن اساسنامه گرایش دارد ، برداشتی به جز اجباری بودن اساسنامه برای شرکت بامسئولیت محدود می رود، نظامنامه مزبور باید در راستای اجباری نمودن سند یادد شده، اصلاح گردد. 

نظرات() 

یکشنبه 7 مرداد 1397

ثبت شرکت واردات و صادرات میوه

نویسنده: محسن فرپای   

امروزه تولید بالای میوه به خصوص سیب درختی، گوجه، هندوانه، انار، مرکبات، انجیر و...در کشور ضرورت صادرات این محصولات را ایجاد نموده است. شما می توانید متناسب با فصول مختلف سال و محصولات آن فصل، با ایجاد فضای مناسب، اقدام به فروش محصولات کشاورزی ایران به علاقه مندان داخلی و خارجی نمایید. همچنین تمامی تجار اعم از حقیقی و یا حقوقی می توانند محصولات وارداتی خود را که از طریق مجاری قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران وارد کشور شده، در بازار به فروش برسانند.
شایان ذکر است، ثبت شرکت واردات و صادرات میوه تفاوت چندانی با دیگر شرکت ها ندارد. این شرکت را می توان همانند سایر شرکت ها در قالب شرکت سهامی خاص و یا بامسئولیت محدود به ثبت رساند. در اساسنامه و موضوع فعالیت شرکت حتماَ باید به موضوع " واردات و صادرات میوه " اشاره نمود .
پس از ثبت شرکت، شما باید برای واردات و صادرات میوه،  کارت بازرگانی اخذ نمایید. لازم به یادآوری است، مطابق قوانین گمرکی کشور، کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده ی آن، اعم از شخص حقیقی و حقوقی می تواند با داشتن آن، اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا کند.بنابراین، برای اینکه بتوانیم وارد مقوله صادرات و واردات انواع کالاها در عرصه تجارت شویم لازم است که کارت بازرگانی داشته باشیم .
در ادامه، ضمن توضیح راجع به شرکت های سهامی خاص و بامسئولیت محدود، به تشریح شرایط اخذ کارت بازرگانی می پردازیم. با ما در ثبت شرکت فکر برتر همراه باشید.

شرکت سهامی خاص :
مطابق بند دوم ماده 2 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 شرکت سهامی خاص عبارت است از شرکت هایی که تمام سرمایه آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین می گردد. در شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت و یا بعد از آن بدون فاصله عبارت شرکت سهامی خاص در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.
از جمله ویژگی های عمده ی شرکت سهامی خاص می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
اول اینکه در آن ، مسئولیت سهامداران محدود به مقدار سهام آن هاست، چیزی که در مورد شرکت با مسئولیت محدود نیز صادق است.
دوم اینکه ، موسسان شرکت، یعنی شرکای اولیه آن ، نمی توانند با پذیره نویسی ، یعنی با مراجعه به عموم مردم ، سرمایه شرکت را تامین کنند و آورندگان سرمایه فقط خود موسسان هستند.
و آخر اینکه چنین شرکتی نمی تواند سهام خود را پذیره نویسی یا برای فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نماید یا به انتشار آگهی و اطلاعیه یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت ورزد.
برای تشکیل یک شرکت سهامی خاص می بایست مراحلی را طی نمود که طی نمودن این مراحل مستلزم وجود عواملی است. مانند عضو ، سرمایه  و غیره که در ذیل ، به ذکر آن ها می پردازیم.

• شرایط و مدارک ثبت شرکت واردات و صادرات میوه سهامی خاص به شرح ذیل می باشد :
الف) شرایط لازم :
- حداقل تعداد سهامداران درشرکت سهامی خاص 3 نفر می باشد.(به همراه 2نفر بازرس که بازرسین نباید از اعضاء باشند.)
- حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص از صد هزار تومان نباید کمتر باشد.
- حداقل 35درصد سرمایه می بایست نقدا پرداخت شود.
ب) مدارک مورد نیاز :
- اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدی(حداقل35%) درحساب شرکت در شرف تأسیس همراه با فیش پرداختی.
- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط درمواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت (شناسنامه و کارت ملی سهامداران،مدیران و بازرسان)
- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
- اقرارنامه امضاء شده
- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری درصورتی که ثبت توسط وکیل انجام گیرد.

شرکت بامسئولیت محدود :
شرکت بامسئولیت محدود، به اصطلاح شرکت دوستانه و خانوادگی است که بیشتر بین افرادی که با هم دوست و روابط مالی دارند تشکیل می شود.
ماده 94 قانون تجارت، شرکت بامسئولیت را چنین تعریف کرده است :
" شرکت بامسئولیت محدود ، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است " .
در شرکت های با مسئولیت محدود برخلاف شرکت های سهامی، کل سرمایه نقدی می بایست در ابتدا پرداخت شده و سهم الشرکه غیرنقدی نیز ارزیابی و تسلیم شده باشد. در حالی که در شرکت های سهامی، می توان با پرداخت 35 درصد سرمایه به صورت نقد و تعهد بقیه اقدام به تاسیس شرکت نمود.
در نام شرکت بامسئولیت محدود، می بایست عبارت " بامسئولیت محدود " قید شود. در غیر این صورت شرکت مذکور در برابر اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب شده و تابع مقررات آن خواهد بود. همچنین، در نام شرکت نبایستی اسم هیچیک از شرکاء آورده شود والا شریکی که نامش در اسم شرکت ذکر شده باشد، در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را خواهد داشت.
در شرکت بامسئولیت محدود هر شریک به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رای خواهد بود، مگر آنکه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.

• شرایط و مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت واردات و صادرات میوه با مسئولیت محدود به شرح ذیل می باشد:
الف) شرایط لازم :
- در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکاء حداقل 2 نفر می باشد.
- میزان سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود یک میلیون ریال است.
- تعهد یا پرداخت کل سرمایه
ب) مدارک مورد نیاز :
- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران
- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری تهیه شده از دفاتر پلیس +10
- امضای اقرارنامه
- دریافت مجوز درصورت مجوزی بودن موضوع

• چگونگی دریافت کارت بازرگانی :
کارت بازرگانی توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران درتهران یا شهرستان ها به نام متقاضیانی که واجد شرایط باشند برای مدت 5 سال حسب درخواست متقاضی صادرمی گردد که درصورت تأیید توسط وزارت بازرگانی معتبر خواهد بود.
از جمله مهم ترین مزایای اخذ کارت بازرگانی عبارت است از :
- ارائه کارت بازرگانی به وزارت بازرگانی و بانک جهت ثبت سفارش و هنگام ترخیص کالا به گمرک ضروری است.
- امکان واردات کالا از مناطق آزاد کشور مانند جزیره کیش، قشم ، بندرچابهار، اروند رود ، بندرانزلی ، ارس
- امکان ثبت نام و علائم تجاری لاتین ( غیرفارسی )
- امکان عضویت در اتاق بازرگانی
- یافتن هویت و شناسنامه کاری
- دسترسی به بازارهای جهانی
- امکان ارتباط با بازرگانان خارجی
- صدور ویزای تجاری
- صدور گواهی مبدا
- بهره مندی از یارانه صادرات
- پرداخت جوایز صادراتی
- حق العمل کار گمرک علاوه بر کارت حق العمل کاری می بایست کارت بازرگانی را نیز داشته باشد.
- کارت بازرگانی شرکت های خارجی نیز برای تایید شدن لازم است به اداره کارت بازرگانی وزارت فرستاده شود.
کارت بازرگانی به هر 2 صورت حقیقی و حقوقی قابل اخذ می باشد.

شرایط صدور کارت بازرگانی به قرار ذیل است :
الف ) اشخاص حقیقی
1- داشتن حداقل 24 سال تمام
2- داشتن محل کسب
3- داشتن حداقل سه سال سابقه کار در امور بازرگانی یا داشتن مدارک تحصیلی در رشته تجارت با ارائه مدرک مثبته که به گواهی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران رسیده باشد.
4- داشتن صلاحیت مالی،اخلاقی و اجتماعی با تایید یکی از بانک های طرف معامله و ارائه برگ عدم سوء پیشینه
5- آشنایی به ضوابط و مقررات گمرکی،پولی،مالی و اداری کشور و مقررات تجارت خارجی
6- دارا بودن سرمایه مناسب با رشته فعالیت و یا داشتن سرمایه و اعتبار بانکی
7- داشتن دفاتر پلمپ شده و ارائه اظهارنامه ثبتی
8- سپردن تعهد در مورد تبعیت از سیاست کلی وزارت بازرگانی و رعایت کامل ضوابطی که در مواقع خاص از طرف دولت و یا وزارت بازرگانی از لحاظ تعیین خط مشی سیاست بازرگانی و ممنوعیت ورود و صدور کالا اعلام گردد.
9- ارائه رسید تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال قبل برای متقاضیان تمدید کارت بازرگانی
10- سپردن تعهد مبنی بر استفاده سالم امور تجاری از کارت بازرگانی
شرایط اخذ کارت بازرگانی برای  اشخاص حقیقی غیر ایرانی :
1- داشتن کلیه شرایط مقرر فوق الذکر به استثنای برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت
2- داشتن پروانه کار و اقامت معتبر
3- عمل متقابل کشور متبوع آن ها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور
نکته : در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت بازرگانی ضرورت داشته باشد،وزارت مذکور می تواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اعلام نماید.
ب) اشخاص حقوقی
شرکت ها و اتحادیه ها و سندیکاها و شوراهای صنفی و موسسات تولیدی که در ایران به ثبت رسیده اند و به امور بازرگانی و تجاری خارجی اشتغال دارند با رعایت شرایط ذیل می توانند تقاضای کارت بازرگانی از وزارت بازرگانی در تهران و ادارت کل بازرگانی در شهرستان ها بنمایند.
1- شرکت های متقاضی کارت بازرگانی باید دارای شرایط مندرج در قسمت الف باشند.
تبصره 1- ارائه پروانه کار و اقامت معتبر از مراجع ذیصلاح برای اتباع خارجی.
تبصره 2- تایید صلاحیت مدیران خارجی از طریق سفارتخانه های کشور متبوع
تبصره 3- در صورتی برای مدیران عامل شرکت های خارجی که در ایران به ثبت رسیده اند کارت بازرگانی صادر می شود که متقابلاَ کشور متبوع آنان این حق را برای ایرانیان محفوظ بدارد.
وفق ماده 5 آیین نامه مربوط به صدور کارت بازرگانی، در صورت تشخیص عدم صلاحیت دارنده کارت اعم از حقیقی و حقوقی از تمدید کارت بازرگانی خودداری و در صورت لزوم از ادامه فعالیت آنان نیز جلوگیری خواهد شد.
لازم به توضیح است وفق ماده 6 آیین نامه مذکور، هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی تواند بیش از  یک کارت بازرگانی داشته باشد و اگر بخواهد از شهرستان دیگری تقاضای کارت نماید قبلاَ باید کارت خود را در محلی که کارت صادر شده است باطل نماید.
تبصره 1- در صورتی که متقاضی در شهرستانی باشد که اداره کل بازرگانی در آن شهرستان نباشد مدارک مورد نیاز را راساَ و یا از طریق فرمانداری به نزدیک ترین محل اداره کل بازرگانی ارسال خواهد نمود.
تبصره 2- شرکت های تولیدی که در شهرستان دارای مدیر شعبه مستقل می باشند مدیر شعبه مستقل می تواند درخواست کارت بازرگانی نماید.
اشخاص ذیل نمی توانند کارت بازرگانی دریافت دارند. ( ماده 7 )
الف – اشخاصی که به علت ارتکاب به جنحه جنایت به موجب حکم قطعی از مراجع قضایی از تمام و یا پاره ای از حقوق اجتماعی محروم گردیده اند.
ب- ورشکستگان به تقصیر و تقلب و همچنین ورشکستگان در حال موقت که امور آن تصفیه نشده باشد.
ج- افرادی که مشهور به فساد اخلاق و سوء استفاده باشند. 

نظرات() 

به موجب ماده 6 قانون تجارت، کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی پس از ثبت شرکت جهت اظهار هزینه ها و درآمدهای خود نیاز به دفاتر پلمپ دارند. دفاتر پلمپ به صورت دفتر کل و روزنامه می باشند که بر حسب کارکرد 50- 100- 150 برگی می باشند. علت نامگذاری این دفاتر، به نام دفاتر پلمپ به این دلیل است که کلیه صفحات این دفاتر در اداره مالیات و ثبت شرکت ها پلمپ می شوند.
تمامی شرکت ها چنانچه کارکردی داشته باشند جهت مشخص نمودن عملکرد مالی خود موظف به تکمیل این دفاتر هستند. عدم اخذ، تکمیل و ارائه این دفاتر باعث علی الراس شدن شرکت خواهد شد.

    مدارک مورد نیاز جهت اخذ پلمپ دفاتر تجاری :

الف : اشخاص حقوقی
- اصل اظهارنامه پلمپ دفاتر مهر و امضا شده دریافتی از اینترنت
- کپی آخرین روزنامه رسمی شخصیت حقوقی
- کپی کارت ملی مدیر عامل
- اصل یا کپی وکالتنامه و یا معرفی نامه در خصوص اشخاص دولتی
ب: اشخاص حقیقی
- اصل اظهارنامه پلمپ دفاتر مهر و امضاء شده دریافتی از اینترنت
- کپی کارت ملی متقاضی پلمپ دفاتر
- کپی پروانه کسب و یا مجوز فعالیت کسبی

    شرایط جدید جهت اخذ پلمپ دفاتر تجاری :

به موجب ابلاغیه جدید اداره ثبت جهت اخذ پلمپ دفاتر تجاری، روال اولیه اخذ پلمپ دفاتر به طور ثبت سامانه ای در سایت اداره ثبت شرکت ها می باشد. با ورود به سامانه نامبرده، می بایست فرم اظهارنامه که در سایت است را تکمیل نمود و از آن پرینت گرفت. تمامی مدارک مورد نیاز باید از طریق پست به اداره ثبت شرکت ها ارسال گردد . ( پس از ارسال و پست مدارک ،  بارکد پستی و تاریخ تحویل مدارک به پست در سامانه وارد شود) .
در انتها دفاتر پلمپ شده پس از پرداخت هزینه ها در سامانه، از طریق پست پیشتاز برای متقاضی ارسال می گردد.
لازم به ذکر است، به هیچ عنوان آدرس ذکر شده نباید صوری باشد زیرا در زمان ثبت سامانه ای دیگر امکان تغییر آدرس نمی باشد و دفاتر به همان آدرس ارسال خواهد شد.

    چند نکته :

- در صورتی که شرکت فعالیتی هم نداشته باشد جهت اعلام عدم فعالیت خود به دارایی، باید دفاتر پلمپ شده خود را به صورت سفید یا خالی به حوزه دارایی شرکت تسلیم نمایند.
- جهت اخذ دفاتر پلمپ شده هر سال باید سال قبل از آن، درواقع پیش از شروع سال مالی جدید، اقدام به دریافت دفاتر پلمپ شده نمود. برای مثال برای اخذ دفاتر پلمپ شده سال 96 تا پایان اسفند سال 95 باید اقدام نمود، مگر اینکه تمامی صفحات دفاتر؛ پیش از پایان سال مالی تمام شوند و نیاز به دفاتر جدید باشد که در اینصورت می توانند دفاتر جدید اخذ نمایند.
- پرداخت هزینه های پلمپ دفاتر تجاری در سامانه به صورت اینترنتی بعد از تایید کارشناس در اداره ثبت شرکت ها و دریافت پیامک توسط متقاضی و با ورود به بخش " پیگیری درخواست در سامانه " امکان پذیر است.
- پس از ارسال مدارک ، می توانید با مراجعه به پورتال اداره ثبت شرکت ها ( قسمت پلمپ دفاتر ) ، از روند درخواست خود مطلع شوید.

    مواردی که باعث رد دفاتر پلمپ می شود :

موارد رد دفاتر در فصل پنجم آیین نامه تحریر دفاتر قانونی ذکر شده اند که  برخی ازآنها عبارتند از:
- در صورتی که دفاتر ارائه شده به نحوی از پلمپ خارج شده و یا فاقد یک یا چند برگ باشد.
- تراشیدن و پاک کردن و محو کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده
- ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت (ارتیکل) بین سطور
- جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در صفحات و سفید ماندن تمام صفحه در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل به منظور سوء استفاده
- بستانکار شدن حساب های نقدی و بانکی،مگر اینکه حساب های بانکی با صورت حساب بانک مطابقت نماید و یا بستانکار شدن حساب های بانکی یا نقدی ناشی از تقدم و تاخر ثبت حساب ها باشد در این صورت موجب رد دفتر نیست.
- عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت و پلمپ شده (ولو نانویس)
- عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز
- ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت در حاشیه
- عدم تطبیق مندرجات دفاتر با اطلاعات موجود در سیستم های الکترونیکی در مورد اشخاصی که از سیستم های مذکور استفاده می نمایند.

نظرات() 

این مرحله از تشکیل شرکت سهامی عام دربرگیرنده تشریفات و اقداماتی هم از سوی موسسین و هم سایر اشخاص و از جمله پذیره نویسان است. همان گونه که در مقالات پیشین گفته شد، اعلامیه پذیره نویسی یکی از مدارک پیوست اظهارنامه تاسیس شرکت است که می بایست توسط موسسین تهیه و جهت دریافت مجوز پذیره نویسی به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم گردد. اگرچه کار پذیره نویسی در نگاه نخست روندی ساده به نظر می رسد، لکن نگاه دقیق تر به ماهیت و اقداماتی که در این راستا بایستی انجام پذیرد، به خوبی گویای جنبه های گوناگون امر پذیره نویسی و آثار حقوقی مهمی است که می تواند به بار آید.
اداره ثبت شرکت ها پس از تطبیق مفاد اظهارنامه با مقررات قانونی، اجازه انتشار آن را در جراید می دهد. علاوه بر انتشار طرح در جراید، آگهی مزبور به حکم ماده 11 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 بایستی در بانکی که برای پذیره نویسی تعیین شده در معرض دید افراد قرار گیرد.

    تعریف پذیره نویسی

پذیره نویسی عبارت است از ” قبول پیشنهادی که از طرف موسسین به عموم می شود تا قسمتی از سرمایه شرکت را تعهد کنند و با پرداخت تمام یا قسمتی از مبلغ تعهدی خود، در شرکتی که بعداَ تاسیس می شود شریک و صاحب سهم گردند “. از نگاهی دیگر پذیره نویسی عمل حقوقی ای است که ” به موجب آن شخصی تعهد می کند با تامین قسمتی از سرمایه شرکت در حدود مبلغ آورده شده، در شرکت سهامی عام شریک شود “.

    شیوه انجام پذیره نویسی

انجام پذیره نویسی مستلزم رعایت برخی تشریفات است ، در بانکی که پذیره نویسی در آن انجام می گیرد نیز در معرض دید افراد قرار گیرد. موسسین در آگهی باید مهلت مشخصی را برای پذیره نویسی معین سازند که طی آن اشخاص علاقه مند به پذیره نویسی به بانک مراجعه و برگ تعهد سهام را تکمیل نمایند.
معذلک، در صورتی که مبلغ مورد نظر برای تامین سرمایه شرکت با پذیره نویسی تامین نگردد، موسسین می توانند مهلت مزبور را تمدید نمایند. قانون صرفاَ از تمدید مهلت سخن به میان آورده بدون آنکه از تکرار تمدید یا منع آن ذکری نموده باشد. لذا به نظر می رسد تمدید چند باره مهلت پذیره نویسی مجاز باشد. ممکن است گفته شود که تمدید مهلت برای مدت زمان طولانی ممکن است مطلوبیت سرمایه گذاری نزد پذیره نویسان را از میان ببرد و در نتیجه موجب زیان و کاهش ارزش واقعی وجوه واریزی کسانی گردد که پذیره نویسی نموده اند. شاید به همین دلیل قانون گذار در ماده 19 لایحه اصلاحی ، با گذشت 6 ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه به ثبت شرکت ها و در صورت عدم ثبت شرکت ظرف مدت مزبور، امکان استرداد وجوه از سوی پذیره نویسان و حتی موسسین را پیش بینی نموده است.
پذیره نویسان، برگ تعهد سهم را در دو نسخه تکمیل و امضا نموده و نسخه اول برگ مزبور بانک نگهداری و نسخه دوم آن پس از امضا و مهر بانک تسلیم پذیره نویس می گردد. ممکن است شخصی به نمایندگی از پذیره نویس از قبیل وکالت، قیمومیت یا به نمایندگی از شخص حقوقی و مانند آن برگ تعهد سهام را تکمیل و امضا نماید. در این صورت مدرکی که نشانگر سمت شخص اخیر است اخذ و هویت و نشانی وی قید می گردد.
برگ تعهد سهام به موجب ماده 13 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 باید متضمن نام ، موضوع و مرکز اصلی و مدت شرکت و نیز سرمایه آن باشد. همچنین مشخصات اعلامیه پذیره نویسی ( شماره و تاریخ صدور اجازه انتشار ) و نیز مرجع ثبت شرکت هایی که آن را صادر نموده و نیز باید در آگهی قید گردد. ذکر تعداد سهامی که تعهد می شود و مبلغ آن و نیز مبلغی که باید در موقع پذیره نویسی پرداخت گردد، طبق بند 4 ماده بالا، در اعلامیه پذیره نویسی ضروری است.
اگرچه عبارت تعداد سهامی که باید تعهد شود، حکایت از حداقل یا حداکثر تعداد سهام ندارد، لکن با ملاحظه بند 11 ماده 9 لایحه اصلاحی 1347 ناظر به طرح اعلامیه پذیره نویسی که به صراحت از ” ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید توسط پذیره نویس تعهد شود ” سخن به میان آورده است ، نباید تصور نمود که موسسین مجاز به تعیین حداکثر تعداد سهام قابل پذیره نویسی نیستند.
ذکر حداقل تعداد با این استدلال قابل توجیه است که ممکن است در اساسنامه ( طرح اساسنامه ) برای هر رای در مجامع عمومی دارا بودن حداقل تعداد سهام ضروری دانسته شود و سهامداران دارای تعداد کمتر از میزان مقرر، از حق رای محروم گردند. با این حال به نظر می رسد قانون گذار بایستی امکان تعیین حداکثر تعداد سهام در اعلامیه مزبور را نیز پیش بینی می نمود، تا از پذیره نویسی همه سرمایه ارائه شده جهت پذیره نویسی از سوی شمار محدودی از پذیره نویسان و در نتیجه محروم شدن دارندگان سرمایه پایین از این امتیاز پیشگیری به عمل آورد.
سایر موارد مذکور در برگ تعهد سهام، مشخصات بانک کارگزار پذیره نویسی و شماره حساب مربوط به آن و مشخصات پذیره نویس و نیز تعهد پذیره نویس به پرداخت مبلغ تعهد ( مبلغی که بعداَ باید پرداخت شود ) مطابق مقررات اساسنامه است.
علاوه بر تعهداتی که امضای هر سند مطابق قواعد حقوقی برای صاحب امضا ایجاد می نماید، قانون گذار برای پذیره نویس تعهداتی ناظر به آینده را نیز پیش بینی نموده است. به موجب ماده 15 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ” امضای ورقه تعهد سهم به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام است “.
تحلیل حکم ماده بالا شایان توجه است. چرا که ممکن است اثر مزبور در چهارچوب الحاق به نوعی قرارداد جمعی تحلیل گردد، که بر پایه آن پذیره نویس پیشاپیش و بدون آنکه از مقررات اساسنامه نهایی و یا مفاد مصوبات آینده مجامع عمومی اطلاع و یا حتی تصور روشنی داشته باشد خود را به این مقررات و تصمیمات گرفته نشده پایبند می سازد. لذا این اثر را باید در مفهوم خاص خود یعنی شخصیت حقوقی ملاحظه نمود.

نظرات() 

بازرس شرکت کسی است که بسته به مورد، مجامع عمومی مؤسس و عادی صاحبان سهام، او را برای نظارت در کارهای شرکت و امور مالی و محاسباتی آن، با هدف حفظ حقوق سهامداران براساس قوانین تجاری و مالی و اساسنامه شرکت و تهیه و تقدیم گزارش صحت و درستی و یا نادرستی اعمال مدیران به مجمع عمومی عادی تعیین می نمایند.
وظایف بازرس یا بازرسان به موجب مقررات لایحه قانونی به شرح ذیل است :
1- ماده 147 – بازرس یا بازرسان علاوه بر وظایفی که در سایر مواد این قانون برای آنان مقرر شده است مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و هم چنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند. بازرسان باید اطمینان حاصل نمایند که حقوق صاحبان سهام در حدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده است بطور یکسان رعایت شده باشد و در صورتیکه مدیران اطلاعاتی برخلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مکلفند که مجمع عمومی را از آن آگاه سازند.
2- ماده 149- بازرس یا بازرسان می توانند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهند . بازرس یا بازرسان می توانند به مسئولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارند از نظر کارشناسان استفاده کنند به شرط آنکه آن را قبلاَ به شرکت معرفی کرده باشند. این کارشناسان در مواردی که بازرس تعیین می کند مانند خود بازرس حق هر گونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت.
3- ماده 150- بازرس یا بازرسان موظفند با توجه به ماده 148 این قانون گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی تسلیم کنند. گزارش بازرسان باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد.
تبصره – در صورتیکه شرکت بازرسان متعدد داشته باشد هر یک می توانند به تنهایی وظایف خود را انجام دهد. لیکن کلیه بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند. در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش قید خواهد شد.
4- ماده 151- بازرس یا بازرسان در صورتی که هر گونه تخلف یا تقصیری در امور شرکت از ناحیه مدیران و مدیر عامل مشاهده کنند باید به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند و در صورتیکه ضمن انجام ماموریت خود از وقوع جرمی مطلع شوند می بایست به مرجع قضایی صلاحیتدار اعلام نموده و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند.

    بررسی وضعیت حقوقی معاملات بازرسان با شرکت :

بنابر ماده 156 لایحه اصلاحی قانون تجارت، بازرس نمی تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد، به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع شود. در اینکه اگر بازرس اقدام به معامله ای با شرکت نماید، حکم معامله صورت گرفته نظرات متعددی به شرح ذیل قابل ارائه است :
1- نظر اول : با توجه به اینکه در این ماده نهی از معامله به خود معامله تعلق گرفته است یا به عبارت دیگر با نهی از مسبب مواجه هستیم، بنابراین معاملات بازرس با شرکت باطل خواهد بود، برخلاف معاملات مدبران با شرکت
2- نظر دوم : دلیلی برای بطلان مطلق این معامله وجود ندارد، چرا که ممکن است این معامله به نفع شرکت باشد. بنابراین باید آن را غیرنافذ و منوط به تنفیذ مجمع عمومی شرکت بدانیم.
3- نظر سوم : این معامله صحیح است ، اما بازرس و مدیرانی که اقدام به انجام چنین معامله ای با بازرس نموده اند، ملزم به جبران خساراتی هستند که ممکن است از این معامله متوجه شرکت گردد.
به نظر می رسد نظر دوم هم با قواعد اصولی و هم با مقتضیات عملی مطابقت بیشتری داشته باشد.
سوال : مسئولیت بازرسان در برابر شرکت یا اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می شوند، چگونه است ؟ ( ماده 154 لایحه اصلاحی قانون تجارت )
جواب : مسئولیت آن ها طبق قواعد مربوط به مسئولیت مدنی خواهد بود و آن ها طبق قواعد عام حاکم بر مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود. بنابراین از آنجا که بنا بر قواعد عام مسئولیت مدنی ایران، ( جز در برخی موارد استثنایی ) ، در صورتی که چند نفر با هم اقدام به ورود خسارتی بنمایند، به طور مشترکاَ و نه متضامناَ مسئول جبران خسارت وارده هستند، بازرسان متعددی نیز که به دلیل تخلف خسارتی به شرکت یا شخص ثالث وارد نموده اند ، برخلاف مدیران متخلف که در مواردی مشترکاَ و در مواردی متضامناَ مسئول جبران خسارت بودند.

نظرات() 

یکشنبه 7 مرداد 1397

ده سوال متداول در ثبت برند

نویسنده: محسن فرپای   

امروزه همه افراد آشنایی مختصری با علامت تجاری یا اصطلاحاَ برند دارند و ضرورت ثبت علامت تجاری بر کسی پوشیده نیست . به طور کلی علامت تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش، تصویر ، رقم ، حرف ، مهر ، لفاف و غیر آن که برای امتیاز محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت یا تجار یا محصول یک شهر یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود .
هر شرکت می تواند علائم تجاری مختلفی داشته باشد. علامت تجاری بسته به نوع حوزه فعالیت هر شرکتی در طبقات خاصی قابل ثبت است. شما با داشتن کارت بازرگانی شخصی ( حقیقی ) می توانید 3 برند تجاری و با کارت بازرگانی شرکتی ( حقوقی ) می توانید 10 برند تجاری را ثبت نمایید.
ثبت برند یک حقوق انحصاری را برای کالا و خدمات ارائه شده ایجاد می کند که برای مشتریان و مخاطبان خود جلب اطمینان می کند. با ثبت برند از برند محافظت می شود که این محافظت توسط مراجع قانونی انجام می شود. در ذیل ، به پاسخ ده سوال متداول در زمینه ثبت برند می پردازیم.
1- آیا جهت ثبت برند داشتن شرکت الزامی است ؟
خیر، همان طور که در بالا اشاره شد ثبت برند به دو صورت شخصی ( حقیقی ) و یا شرکتی ( حقوقی ) امکان پذیر است و در هر دو صورت، شما شماره ثبت مخصوص به خود را اخذ می کنید. لازم به ذکر است، برند حقیقی و حقوقی از لحاظ اعتبار با هم تفاوتی ندارند و هر دو از یک میزان از اعتبار برخوردارند.
2- آیا می توان همراه با ثبت اسم، شکل خاصی نیز ثبت کرد ؟
برند تجاری شما در کنار یک شکل یا لوگو قابل ثبت می باشد. لوگو شکل انتخاب شده برای محصول است که محصول با آن ارائه می شود. از طریق لوگو می توان تاثیر بیشتری در ذهن مخاطب برجای گذاشت.
3- آیا نام تجاری فقط به فارسی باید باشد ؟
خیر، ثبت برند یا نام تجاری می تواند به فارسی باشد و یا به لاتین و یا به هر دو شکل انجام شود، ولی متقاضیانی که می خواهند علامت یا نام تجاری را به صورت لاتین نیز ثبت کنند، الزاماَ باید کارت بازرگانی داشته باشند.
4- چنانچه یک علامت تجاری هم زمان دو متقاضی برای ثبت داشته باشد به کدام متقاضی ارجحیت داده می شود ؟
برای ثبت برند تاریخ تقاضای ثبت آن هم بسیار مهم است. اگر یک علامت تجاری هم زمان دو متقاضی برای ثبت داشته باشد، متقاضی ای که تاریخ تقاضای آن ارجحیت داشته باشد اجازه به ثبت رساندن آن را دارد.
5- آیا روال ثبت علامت تجاری ،  لوگو و آرم تجاری متفاوت است ؟
خیر ، همگی در روال ثبت یکسان هستند.
6- مدت زمان مورد نیاز برای ثبت برند چه قدر می باشد ؟
زمان ثبت برند از زمان تحویل مدارک و استعلام اولیه حدود 45 روز می باشد تا آگهی اول و بعد از این 45 روز ، 30 روز برای آگهی دوم زمان می برد و برای آگهی سوم ، 30 روز بعد از آگهی دوم یعنی حدود 105 روز در مجموع. البته این زمان با توجه به قوانین روز اداره مالکیت صنعتی و علائم تجاری می تواند متغیر باشد.
7- شرایط ثبت برند چیست ؟
علامت تجاری یا برند، می بایست جدید، ابتکاری بوده و گمراه کننده نباشد.
منظور از جدید بودن علامت تجاری این می باشد که علامت مورد استفاده بر روی محصول که برای ثبت ارائه می شود،از حیث شکلی باید جدید بوده و سابقه ثبت و استعمال توسط دیگران را نداشته باشد.
شایان ذکر است که با توجه به جدول طبقه بندی کالا،هرگاه برای نوعی کالای مشخص علامتی از طبقه ای خاص استفاده شود،شخص دیگری که پس از انتخاب علامت مذکور بخواهد برای کالای خود از نوع مشابه از طبقه مزبور و از همان علامت قبلی استفاده کند،با ممنوعیت استفاده و ثبت علامت مواجه خواهد شد.
8- آیا می شود از علامت تجاری استعلام گرفت ؟
بله . به منظور حصول اطمینان از عدم ثبت نام برند پیشنهادی خود می توانید به پایگاه اطلاعاتی روزنامه رسمی کشور مراجعه فرمایید. با استعلام برند قبل از ثبت می توانید از تمامی برندهای ثبت شده در 45 طبقه کاری مطلع شوید.
9- آیا ثبت برند شامل مالیات می شود ؟
خیر
10- مدت اعتبار برند ثبت شده چه قدر است ؟
علامات تجاری که به ثبت می رسند تا مدت ده سال از تاریخ تنظیم اظهارنامه ، اعتبار ثبت دارند. با تقاضای مجدد صاحب علامت در پایان مدت، مجدداَ برای ده سال دیگر به حالت انحصاری باقی می مانند. ( در صورت عدم درخواست تمدید ثبت ظرف مهلت یاد شده، امکان درخواست آن ظرف مهلت 6 ماه پس از پایان اعتبار ثبت علامت ، با پرداخت جریمه تاخیر به میزان نصف هزینه ثبت علامت وجود دارد ، والا ثبت علامت از درجه اعتبار ساقط خواهد شد) .

نظرات() 

چنانچه افزایش سرمایه در شرکت سهامی اعم از سهامی عام و یا خاص تنها از طریق افزایش قیمت اسمی صورت گیرد، تصور پذیره نویسی از سوی اشخاص ثالث وجود ندارد. لکن، چنانچه افزایش سرمایه از طریق بالا بردن شمار سهام ، موضوع تصمیم مجمع عمومی فوق العاده بوده باشد و طی آن حق تقدم سهامداران سلب شود و یا در مهلت تعیین شده از آن بهره گیری ننماید، در این صورت و برحسب مورد، تمام یا باقی مانده سهام از طریق عرضه عمومی به فروش خواهد رسید. برای این منظور همانند زمان تاسیس شرکت سهامی عام، باید طرح اعلامیه پذیره نویسی که متضمن موارد مذکور در ماده 174 لایحه است، به اداره ثبت شرکت ها تسلیم و رسید دریافت گردد. به طرح اعلامیه پذیره نویسی بایستی آخرین صورت های مالی ( ترازنامه و حساب سود و زیان ) پیوست شده، و در صورتی که تا زمان تسلیم طرح مزبور هنوز صورت های مالی شرکت تهیه نشده باشد، بایستی مراتب در طرح اعلامیه پذیره نویسی یادآوری شود. اگر مندرجات طرح و پیوست ها با مقررات قانونی منطبق باشد، طبق ماده 177 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، مرجع یادشده مبادرت به صدور اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید خواهد نمود. اعلامیه مزبور علاوه بر روزنامه ای که آگهی های شرکت در آن نشر می یابد، در دو روزنامه سراسری دیگر نیز آگهی و در بانکی که کارگزاری تعهد سهام را می نماید نیز در معرض دید عموم قرار می گیرد. ظرف مهلت مقرر در اعلامیه پذیره نویسی که نباید از دو ماه کمتر باشد، علاقه مندان با مراجعه به بانک ، برگ تعهد سهام را امضا و مبلغی را که مقرر شده پرداخت نموده و رسید دریافت خواهند داشت. در پایان مهلت تعیین شده برای پذیره نویسی، ظرف یک ماه هیئت مدیره به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و بر اساس مبلغ تعهد هر پذیره نویس تعداد سهام وی را تعیین و مراتب را جهت ثبت به اداره ثبت شرکت ها اعلام خواهد نمود.
پرسش مهمی که در این رابطه ممکن است مطرح گردد، به پذیره نویسی بالاتر یا پایین تر از میزان افزایش سرمایه مصوب از سوی مجمع عمومی برمی گردد. در مورد پذیره نویسی بالاتر از میزان مقرر، قسمت اخیر ماده 181 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 هیئت مدیره را مکلف به دستور به استرداد وجه سهام خریداری شده افزون بر میزان مقرر به بانک کارگزار نموده است. لکن مشخص  نساخته که استرداد وجه اضافه بر مبنای چه ملاکی صورت پذیرد. آیا مازاد باید به نسبت از همه پذیره نویسان کسر گردد و یا آنکه بر اساس تقدم در پذیره نویسی مبالغ واریز شده پس از تکمیل وجه مسترد شود ؟ برای مثال اگر ده میلیون ریال برای افزایش سرمایه منظور شده ولی دوازده میلیون ریال پذیره نویسی گردیده است، آیا از همه پذیره نویسان به نسبت یک ششم مازاد مسترد گردد و یا آنکه دو میلیون ریال پذیره نویسی آخر از محاسبه خارج و برگردانده شود.
معمولاَ شرکت های سهامی عام چه در مرحله تاسیس و چه در مرحله افزایش سرمایه، از روش نخست بهره می گیرند. لکن این روش افزون بر آنکه عادلانه نیست در مواردی موجب تبدیل برخی سهام به پاره سهم خواهد شد. برای نمونه ، در صورتی که شخصی تنها برای یک سهم پذیره نویسی نموده باشد، با کاهش سهم وی هم با عدالت و رعایت تقدم در اقدام سازگارتر و هم از مشکل گفته شده جلوگیری به عمل می آورد. این راهکار با توجه به ثبت پرداخت بر اساس تاریخ و ساعت ، آسان نیز است.
در موردی که پذیره نویسی کمتر از میزان مقرر باشد، در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 راه حلی پیش بینی نشده است. لیکن به نظر می رسد باید همان راه حل پیشنهادی در بحث مربوط به پذیره نویسی برای تاسیس شرکت را اعمال نمود و حکم به امکان تصویب میزان مبلغ پذیره نویسی شده از سوی مجمع عمومی موسس به عنوان مبلغ افزایش سرمایه داد.

    ثبت افزایش سرمایه و اصلاح اساسنامه

آخرین مرحله از افزایش سرمایه، عبارت از تحقق امر افزایش سرمایه و اصلاح اساسنامه در بند مربوط به میزان سرمایه اسمی شرکت است. در شرکت سهامی عام ، پس از پایان مهلت پذیره نویسی و تعیین میزان سهام هر پذیره نویس، مراتب باید به وسیله مدیران به اداره ثبت شرکت ها جهت ثبت و آگهی اطلاع داده شود.
قانون گذار برای جلوگیری از تحمیل زیان به پذیره نویسان ، ثبت افزایش سرمایه را ظرف مهلت نه ماه از تاریخ تسلیم طرح اعلامیه پذیره نویسی به مرجع ثبت شرکت ها، ضروری دانسته است. به حکم ماده 184 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، چنانچه ظرف مهلت گفته شده، تحقق افزایش سرمایه به ثبت نرسد، با درخواست هر پذیره نویس مرجع یاد شده گواهی عدم ثبت افزایش سرمایه صادر و به بانک کارگزار پذیره نویسی ارسال خواهد نمود. پس از صدور چنین گواهی ای، پذیره نویسان ضمن مراجعه به بانک مربوطه وجوه خود را مسترد خواهند داشت. در این صورت هزینه های ناشی از افزایش سرمایه بر عهده خود شرکت خواهد بود. همان گونه که ملاحظه می گردد، روند پذیره نویسی برای افزایش سرمایه، شباهت بسیاری به روند پذیره نویسی جهت تشکیل شرکت سهامی عام دارد.
مقنن مشخص نساخته که برای ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی عام، چه مدارکی باید به اداره ثبت شرکت ها ارسال شود. با این حال به نظر می رسد گواهی بانک دایر به واریز وجوه لازم برای افزایش سرمایه به همراه اعلام مدیران به تعیین تعداد سهام هر پذیره نویس از مدارک ضروری است که باید به مرجع یاد شده تسلیم شود.

    مدارک ضروری جهت ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

مدارک ضروری جهت ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص، در ماده 183 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 در چهار بند به شرح ذیل آمده است :
1- صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را تصویب نموده یا اجازه آن را به هیئت مدیره داده است و در صورت اخیر صورتجلسه هیئت مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.
2- یک نسخه از روزنامه ای که آگهی مذکور در ماده 169 این قانون در آن نشر گردیده است.
3- اظهارنامه مشعر بر فروش کلیه سهام جدید و در صورتی که سهام جدید امتیازاتی داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه قید شود.
4- در صورتی که قسمتی از افزایش سرمایه به صورت غیرنقد باشد باید تمام قسمت غیرنقد تحویل گردیده و یا رسیده باشد. مجمع عمومی فوق العاده در این مورد با حضور صاحبان سهام شرکت و پذیره نویسان سهام جدید تشکیل شده و رعایت مقررات مواد 77 لغایت 81 این قانون در آن قسمت که به آورده غیرنقد مربوط می شود الزامی خواهد بود و یک نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده باید به اظهارنامه مذکور در این ماده ضمیمه شود.
تبصره : اظهارنامه های مذکور در این ماده باید به امضای کلیه اعضای هیئت مدیره رسیده باشد.
به موجب ماده 184، ” وجوهی که به حساب افزایش سرمایه تادیه می شود باید در حساب سپرده مخصوص نگاهداری شود. تامین و توقیف و انتقال وجوه مزبور به حساب های شرکت ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه شرکت “.

نظرات() 

شرکت های اشخاص عبارت اند از : شرکت تضامنی، شرکت نسبی و شرکت مختلط غیرسهامی. وجه تسمیه این شرکتها به این نام، به خاطر آن است که در آن ها شخصیت شریک دارای اهمیت است و به همین خاطر، در این نوع شرکت ها، شریک نمی تواند بدون رضایت شریک یا شرکای دیگر، سهم الشرکه خود را به اشخاص دیگر منتقل کند.
شرکت های تضامنی و نسبی مانند شرکت با مسئولیت محدود حداقل از دو شریک تشکیل می شوند اما حداکثر تعداد شرکا در قانون تعیین نشده است. در شرکت های تضامنی و نسبی مانند شرکت بامسئولیت محدود، سرمایه شرکا به سهم الشرکه تقسیم می شود و قانون گذار حداقل و حداکثر میزان سرمایه را تعیین نکرده است. شرکا ممکن است اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند. موضوع فعالیت شرکت تضامنی و نسبی ، مانند شرکت با مسئولیت محدود باید امور تجاری باشد.
مقررات مشترک حاکم بر شرکت های اشخاص اصولاَ در سه مبحث تشکیل، اداره و انحلال آن ها قابل بررسی است. در این مقاله به بررسی نحوه اداره شرکت های اشخاص می پردازیم .
نحوه ی اداره شرکت های اشخاص :
منظور از اداره شرکت، اقداماتی است که انجام دادن تعهدات و ایفای حقوق شرکت را میسر می سازند. شرکت توسط مدیری اداره می شود که تعیین حقوق و تکالیف او با شرکاست، اما دخالت شرکا در اداره شرکت با تعیین مدیر پایان نمی پذیرد.

    تعیین مدیر و اختیارات او :

شرکای شرکت هستند که حق تعیین مدیر شرکت را دارند و مدیر می تواند از میان یا خارج از شرکا باشد.
مدیر، وکیل شرکت تلقی می شود و نه شریک ؛ زیرا او به نام و حساب شرکت معاملات و هرگونه عمل حقوقی لازم را انجام می دهد. از این تلقی می توان نتیجه گرفت اشخاص ثالثی که با مدیر معامله می کنند، حق رجوع به خود او را ندارند، مگر آنکه او شخصاَ در مقابل اشخاص ثالث- مثلاَ به عنوان ضامن شرکت – در قراردادی دخالت کرده باشد. در ارتباط با شرکت های اشخاص، گفتنی است چون قانون تجارت حدود و ثغور اختیارات آن ها را معین نکرده، اختیارات مدیراان همان است که شرکا برای آن ها معین می کنند. این اختیارات ممکن است در شرکتنامه یا در اساسنامه معین شده و یا در هر مورد معین شود. در این نوع از شرکت، مدیران اختیارات نامحدود ندارند بلکه برخلاف شرکت های بامسئولیت محدود و سهامی ، اشخاصی که با این گونه شرکت ها معامله می کنند، باید احتیاط لازم را در تشخیص صلاحیت مدیر یا مدیران آن ها به کار برند و یا خود مدیران یا حتی شرکا را به عنوان ضامن تعهدات شرکت وارد عمل کنند.
در صورتی که مدیران متعدد باشند برای نحوه انجام فعالیت، ابتدا باید به اساسنامه یا شرکتنامه مراجعه کنیم و در صورت سکوت، هیچ کدام حق انجام معامله مستقل ندارند.

    اختیارات شرکا :

علاوه بر مدیران، خود شرکا نیز در اداره شرکت نقش اساسی دارند. در واقع ، از مواد مختلف قانون تجارت و قانون مدنی در خصوص نقش شرکا در اداره شرکت، به معنی وسیع کلمه و نه فقط به معنی مدیریت، چنین استنباط می شود که امور مهمی از شرکت در اختیار شرکاست ؛ از جمله : 1) انتصاب مدیران و عزل آن ها ؛ 2) تغییر اساسنامه ؛ 3) نظارت بر کار مدیران، از این جهت که طبق ماده 668 قانون مدنی ، وکیل باید حساب تصدی خود به عنوان وکالت را به موکل بدهد.
هر گاه مدیر شرکت ، در اجرای وظایف خود زیانی به اشخاص ثالث وارد کرده باشد، مسئول خسارت ناشی از عمل او به شرکت راجع است ، زیرا او به نام و حساب شرکت عمل می کند، مگر اینکه او از حدود اختیارات اعطا شده خارج شده باشد. البته، اگر شرکت مجبور شود خسارت ناشی از عمل مدیر را پرداخت کند، به نوبه خود حق دارد به مدیر رجوع کند. اگر مدیر در اجرای وظایف خود مرتکب جرمی شده باشد، ضمن اینکه شخصاَ مسئولیت کیفری و مدنی دارد، عمل او برای شرکت نیز ایجاد مسئولیت مدنی می کند. در پاره ای موارد خود شرکت نیز مسئولیت کیفری دارد، مثلاَ زمانی که مدیر مرتکب گرانفروشی می شود، این عمل او در واقع عمل خود شرکت محسوب و شرکت بابت آن به به پرداخت جریمه محکوم می شود. از آنجا که قانون تجارت در ارتباط با مسئولیت های مدنی و کیفری مدیر شرکت تضامنی قاعده ای پیش بینی نکرده، مسئولیت های مدیر تابع قواعد عام حقوق مدنی و کیفری است.
مسئولیت مدیر غیرشریک : به موجب ماده 403 قانون تجارت، اصل بر عدم مسئولیت تضامنی است مگر با تصریح در قانون یا قرارداد. در قانون تجارت به تضامنی بودن مسئولیت مدیر اشاره نشده است ، پس اگر چند مدیر غیرشریک تقصیر داشته باشند مسئولیت آن ها اشتراکی می باشد. 

نظرات() 

دوشنبه 11 تیر 1397

سایتهای برتر

نویسنده: محسن فرپای   


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

 
 
 

نظرات() 

یکشنبه 10 تیر 1397

ثبت برند مبلمان

نویسنده: محسن فرپای   

اگر به دنبال کسب و کار موفقی در بازار هستید، اولین اقدام اساسی که باید انجام دهید ثبت برند مرتبط با موضوع فعالیتتان است. از طریق ثبت برند، ضمن بهره مندی از حق انحصاری در استفاده از آن، مانع از استعمال آن توسط اشخاص ثالث می شوید .به همین منظور است که تولیدکنندگان قدیمی و کهنه کار قبل از اینکه محصول خود را به صورت انبوه روانه بازار نمایند اول برند آن را ثبت می کنند تا هم مشتریان بیشتری را جذب خود نمایند و هم دست سودجویان را از روی محصول خود کوتاه کنند. شما متقاضی گرامی نیز می توانید در اولین قدم، برند مبلمان خود را به ثبت برسانید. در این مقاله، به مهم ترین نکات در این زمینه می پردازیم.

    مرجع ثبت برند

ثبت علائم تجاری و اختراعات در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در تهران که یکی از ادارات ثبت است انجام می گیرد. ماده 6 قانون ثبت علایم تجاری اداره ثبت علایم را شعبه مخصوصی از دفتر دادگاه شهرستان تهران می شمارد و به این ترتیب اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی قادر است تصمیماتی راجع به قبول یا رد علایم به عنوان شعبه دادگاه شهرستان اتخاذ کند.

    شرایط ثبت برند مبلمان

برند ، نه تنها باید با سایر برندها تمایز و تفاوت داشته باشد و با نوع و جنس کالا نیز ارتباط تنگاتنگ نشان دهد، بلکه باید توام با ابتکار و نوآوری ترسیم و تنظیم گردد و از اسامی عام و گمراه کننده در برند استفاده نشود.
برای ثبت علامت، اداره مالکیت صنعتی بررسی های نامبرده را انجام می دهد تا اگر علامت مخالف قانون نبوده و یا تعلق به دیگری نداشته و شباهت آن با علامت ثبت پیشین احراز نشد، مبادرت به ثبت آن نماید و چنانچه در بررسی های مقدماتی برخلاف موارد یادشده نتیجه ای حاصل نماید در این صورت اداره مالکیت صنعتی تقاضا را رد کرده و رد تقاضا را با ذکر علل آن به متقاضی ثبت ابلاغ می نماید.

    مدارک لازم جهت ثبت علامت تجاری مبلمان :

الف-  شخص حقیقی:
1) کپی شناسنامه
2) کارت ملی
3) کپی کارت بازرگانی(در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)
4) کپی مجوز فعالیت (جواز تاسیس،پروانه ی بهره برداری، پروانه ی ساخت، جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)
ب- شخص حقوقی:
1) کپی شناسنامه
2) کپی کارت ملی
3) کپی روزنامه ی  تاسیس و آخرین تغییرات شرکت(از آخرین تغییرات شرکت نباید بیش از دو سال گذشته باشد)
4) کپی مجوز فعالیت (جواز تاسیس،پروانه ی بهره برداری،پروانه ی ساخت،جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)
5) کارت بازرگانی (در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)
نکته: در صورتی که در تصویر علامت یا نام مورد نظر شما جهت ثبت کلمه یا حروف لاتین استفاده نشده باشد، ارائه ی کارت بازرگانی الزامی نخواهد بود.

    چند نکته :

- پس از ثبت علامت تجاری، امکان نقل و انتقال آن وجود دارد. صاحب علامت تجاری، می تواند آن را به دیگری منتقل کند یا بدون انتقال، اجازه استفاده از آن را ، به دیگری بدهد.
- حق انحصاری استفاده از علامت تجاری برای مدت 10 سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت علامت تجاری به وجود می آید که این مدت برای دفعه های متعدد قابل تمدید است.

به استحضار خوانندگان محترم می رساند،، موسسه حقوقی فکر برتر، با بیش ازدو دهه تجربه ی موفق و با بهره گیری از حقوقدانان متخصص و وکلای برجسته ی دادگستری ،به صورت فوق حرفه ای خدمات خود را در زمینه های ثبت علائم تجاری،ث بت اختراع و طرح صنعتی، ،ثبت تغییرات برند در جهت رفع نیازهای ثبتی و حقوقی افراد حقیقی و حقوقی ارائه می دهد.

لیست طبقه بندی علائم تجاری :
طبقه ١ - مواد شیمیائی مورد استفاده در صنایع ، علوم عكاسی و همچنین كشاورزی ، باغبانی و جنگلبانی ؛ رزین های مصنوعی پردازش نشده ، پلاستیكهای پردازش نشده ؛ كودهای گیاهی ؛ تركیبات اطفاء حریق ؛ مواد آبكاری و جوشكاری فلزات؛ مواد شیمیائی برای نگهداری مواد غذائی ؛ مواد دباغی ؛  چسب های صنعتی .

طبقه ٢- رنگ روغن ؛ جلا ؛ لاك ؛ مواد ضد زنگ زدگی و جلوگیری كننده از فاسد شدن چوب ؛ مواد رنگی؛ مواد تثبیت رنگ ؛ رزین یا صمغ های خام طبیعی ؛ فلزات به صورت پودر یا ورق برای نقاشان ساختمان ؛ چاپگرها و هنرمندان.

طبقه ٣- تركیبات سفید كننده و سایر مواد مخصوص شستشوی لباس ؛ مواد مخصوص تمیزكردن، براق كردن، لكه گیری و سائیدن ؛ صابون ، عطریات ، روغن های اسانس ، مواد آرایشی ؛ لوسیونهای مو ؛ گرد و خمیردندان .

طبقه٤- روغن ها و گریس های صنعتی؛ روان كننده ها ؛ تركیبات گردگیری ، مرطوب كردن و جذب رطوبت ؛ انواع سوخت ( شامل سوخت موتور) و موادروشنائی، انواع شمع و فتیله چراغ.

طبقه ٥- مواد داروئی و بیطاری ؛ مواد بهداشتی برای مصارف پزشكی ؛  مواد رژیمی برای مصارف پزشكی ، غذای كودكان  ؛ انواع گچ شكسته بندی ، لوازم زخم بندی ؛ مواد پركردن دندان ، موم دندان سازی ؛  ضدعفونی كننده ها ؛ مواد نابودكننده حشرات موذی ؛  قارچ كش ، مواد دفع نباتات هرزه .

طبقه ٦- فلزات عادی و آلیاژهای آنها ؛ مواد ساختمانی فلزی ؛ ساختمانهای فلزی قابل حمل ؛ مواد فلزی خطوط مجراهای فلزی گاوصندوق اجناس ساخته شده از فلزات عادی كه در طبقات دیگر ذكر نشده اند؛ سنگهای معدنی فلزات

طبقه ٧- انواع ماشین و ماشین های افزار ؛ انواع موتور ( استثناء موتور وسائط نقلیه زمینی) ؛ قفل وبست و حلقه های اتصال قطعات ماشین ها و قطعات انتقال قوه ( به غیر از اتصالات و اجزائ انتقال قوه وسائط نقلیه زمینی) ؛ لوازم و ابزاركشاورزی ( به استثنای ابزارهای دستی ) ؛ ماشین جوجه كشی .

طبقه ٨- انواع ابزار ولوازم دستی ( كه با دست كارمی كنند) ؛ سرویس كارد و قاشق و چنگال ، سلاح كمری، تیغ.

طبقه ٩- اسباب و آلات علمی،  دریانوردی، مساحی، عكاسی، سینمایی، بصری، وزن كردن، اندازه گیری، علامت دادن، كنترل ومراقبت (نظارت)، نجات و آموزش ؛ اسباب و لوازم هدایت ، قطع و وصل ، تبدیل ، ذخیره سازی، تنظیم یا كنترل جریان برق،  آلات واسباب ضبط ، ماشین های فروش خودكار ومكانیسم دستگاه هایی كه با سكه كار می كنند ،صندوق های ثبت مبلغ دریافتی،  ماشین های حساب ، تجهیزات داده پردازی و رایانه ای؛ دستگاه آتش نشانی .

طبقه ١٠- آلات وابزار جراحی،  پزشكی، دندانسازی وبیطاری، اندام های مصنوعی، دندان و چشم مصنوعی؛ اقلام ارتوپدی؛ مواد بخیه زنی

طبقه ١١- دستگاه های روشنائی، حرارتی، مولد بخار، طبخ ، خنك كردن ، تهویه، تامین آب بهداشتی

طبقه ١٢- وسایط نقلیه ، دستگاه های حمل و نقل زمینی ، دریائی و هوائی .

طبقه ١٣- اسلحه گرم ؛ مهمات و انواع پرتابه ( از قبیل موشك، خمپاره و غیره) ؛ مواد منفجره؛ مواد وسایل آتش بازی
طبقه ١٤- فلزات گرانبها وآلیاژهای آنها و كالاهائی كه با فلزات گرانبها ساخته شده یا با آنها روكش شده اند ودرسایر طبقات ذكر نشده اند؛ جواهرات ، سنگ های گرانبها ؛ اسباب و لوازم ساعت سازی و زمان سنجی .

طبقه ١٥- آلات موسیقی .

طبقه ١٦- كاغذ مقوا و كالاهای ساخته شده ازآن ها كه در طبقات دیگر ذكر نشده اند ؛ مطاب چاپ شده ، مواد صحافی، عكس؛ نوشت افزار ؛ چسب برای مصارف تحریری یا خانگی؛ لوازم نقاشی؛ قلم مو نقاشی؛ ماشین تحریر و لوازم ملزومات دفتری ( به استثنای مبلمان) مواد آموزشی و تدریس ( به استثنای دستگاه ها)؛ موادپلاستیكی برای بسته بندی ( كه در سایرطبقات ذكر نشده اند) ؛حروف و كلیشه چاپ.

طبقه ١٧- لاستیك ، كائوچو ، صمغ، آزبست ( پنبه نسوز) ، میكا ( سنگ طلق) و كالاهای ساخته شده از این مواد كه در طبقات دیگر ذكر نشده اند ؛ پلاستیك دارای شكل و قالب خاص برای استفاده در تولید سایر كالاها ؛ مواد بسته بندی،  در پوش گذاری،  انسداد و عایق بندی ؛ لوله های قابل ارتجاع غیر فلزی .

طبقه ١٨- چرم و چرم مصنوعی و كالاهای ساخته شده از آنها كه در طبقات دیگر ذكر نشده اند؛ پوست حیوانات ؛ چمدان ؛ كیسه و كیف های مسافرتی؛ چتر، چترآفتابگیر و عصا ؛ شلاق ؛ یراق و زین و برگ.

طبقه ١٩- مواد و مصالح ساختمانی ( غیر فلزی) ؛ لوله های غیر فلزی سخت و غیر قابل انعطاف برای استفاده درساختمان ؛ آسفالت ؛ قیرو قطران ؛ ساختمانهای متحرك غیر فلزی، بناهای یادبود غیر فلزی .

طبقه ٢٠- مبلمان و اثاثیه ، آئینه ، قاب عكس ؛ كالاهای ساخته شده از چوب ، چوب پنبه ،نی ،حصیر ، شاخ ، استخوان، عاج، استخوان آرواره نهنگ ، صدف ،كهربا ،صدف مروارید، كف دریا وبدل كلیه این مواد یا ساخته شده از پلاستیك ( كه در سایر طبقات ذكر نشده اند).

طبقه ٢١- ظروف خانگی یا لوازم آشپزخانه ( كه از فلزات قیمتی ساخت یا روكش نشده اند)؛ شانه وابر و اسفنج ؛ انواع برس و قلم مو ( به استثنای قلم موهای نقاشی ) ؛ مواد ساخت برس ؛ لوازم نظافت و تمیزكاری؛ سیم ظرف شویی؛ شیشه كارشده یا نیمه كارشده ( به استثنای شیشه مورد استفاده در ساختمان ها) شیشه آلات ، اشیاء ساخته شده از چینی و سفال كه در طبقات دیگر ذكر نشده اند.

طبقه ٢٢- طناب ، ریسمان ، تور ، چادر،  سایبان ، برزنت ( تارپولین ) ، بادبان وشراع ، کیسه و گونی كه در طبقات دیگر ذكر نشده است؛ مواد لایی و لایه گذاری و پوشال) به استثنائ لاستیك و پلاستیك ) ؛ مواد خام لیفی برای نساجی.

طبقه ٢٣- انواع نخ ورشته برای مصارف پارچه بافی و نساجی .

طبقه ٢٤- محصولات نساجی و پارچه ای كه درطبقات دیگر ذكر نشده اند؛ انواع روتختی و رومیزی

طبقه ٢٥- انواع لباس و پوشاك ، پاپوش و پوشش سر.

طبقه ٢٦- انواع توری و قلاب دوزی روبان ، بند (نوار) حاشیه وقیطان ؛ دکمه قزن قفلی، سنجاق و سوزن ته گرد ؛ گل های مصنوعی .

طبقه ٢٧- انواع فرش ، قالیچه ، حصیر وزیرانداز، لینویوم و سایر كف پوش ها، آویزهای دیواری ( غیر پارچه ای).

طبقه ٢٨- انواع بازی و اسباب بازی؛ لوازم ورزشی و ژیمناستیك كه در طبقات دیگرذكر نشده اند ؛ تزئینات درخت كریسمس.

طبقه ٢٩- گوشت ،گوشت ماهی، گوشت طیور وشكار، عصاره گوشت؛ سبزیجات ومیوه جات به صورت كنسرو ،خشك شده و پخته شده، انواع ژله، مربا وكمپوت ،تخم مرغ ،شیر و محصولات لبنی، روغن ها و چربی های خوراکی.
طبقه ٣٠ – قهوه ،چای، كاكائو، شكر، برنج ، نشاسته كاسار یا مانیوك ( تاپیوكا)، نشاسته نخل خرما) ساگو)، بدل قهوه ،آرد و فراورده های تهیه شده از غلات ،نان ،نان شیرینی، شرینی جات شیرینی یخی؛ عسل ، ملاس یا شیره قند، مایه خمیر، گرد مخصوص شیرینی پزی یا پخت نان؛ نمك خردل ؛ سركه؛ انواع سس ( چاشنی ) ادویه جات ، یخ .

طبقه ٣١- محصولات كشاورزی، باغداری و جنگلبانی و دانه هایی كه در طبقات دیگر ذكر نشده اند ؛حیوانات زنده ؛ میوه و سبزیجات تازه؛ بذر ؛ گیاهان وگل های طبیعی؛ غذای حیوانات ؛ مالت ( جو سبز خشك شده ).

طبقه٣٢- ماء الشعیر؛ آب های معدنی و گازدار و سایر نوشیدنی های غیر الكلی؛ آب میوه وشربتهای میوه ای؛ شربت و تركیبات مخصوص ساخت نوشابه.

طبقه ٣٣-.........................

طبقه ٣٤- تنباكو،  لوازم تدخین ؛ كبریت .

طبقه ٣٥- تبلیغات ؛ مدیریت تجاری؛ امور اداری تجارت ؛ كارهای دفتری و اداری .

طبقه ٣٦- بیمه؛ امور مالی، امور پولی، امور مربوط به معاملات املاك و مستغلات .

طبقه ٣٧- ساختمان سازی، تعمیرو بازسازی، خدمات نصب.

طبقه ٣٨- مخابرات از راه دور.

طبقه٣٩- حمل و نقل ، بسته بندی و نگهداری كالاها؛ تهیه مقدمات و ترتیب دادن مسافرت ها .

طبقه ٤٠- بهسازی و عمل آوری مواد.

طبقه ٤١- آموزش و پرورش ؛دوره های كارآموزی و تعلیمی؛ تفریح و سرگرمی، فعالیت های ورزشی و فرهنگی .

طبقه ٤٢- خدمات عملی و فن آوری و تحقیق و پژوهش و طراحی در این زمینه ؛خدمات تجزیه و تحیل و تحقیقات صنعتی؛ طراحی و توسعه نرم افزار و سخت افزار رایانه ای .

طبقه ٤٣- خدمات عرضه اغذیه و نوشابه ، تامین مسكن و محل اقامت موقت.

طبقه ٤٤- خدمات پزشكی ، خدمات بیطاری، مراقبت های بهداشتی و زیبائی برای انسانها یا حیوانات ، خدمات كشاورزی ، باغداری و جنگلداری .

طبقه ٤٥- خدمات شخصی یا اجتماعی كه توسط دیگران برای رفع نیازهای افراد ارائه می شوند ، خدمات امنیتی برای محافظت از افراد ،اموال و دارائیها ، خدمات حقوقی ...
 

نظرات() 

یکشنبه 10 تیر 1397

انحلال شرکت توسط حکم دادگاه

نویسنده: محسن فرپای   


انحلال شرکت

 1-در این حالت شرکت به ثبت رسیده و یک سال از ثبت ان گذشته است اما اعضا هیچ  گونه فعالیتی در رابطه با موضوع انتخابی شرکت انجام ندادند
2-شرکت بیش از یک سال فعالیتی نداشته باشد و یا در ابتدا فعالیت خود را اغاز کرده اما فعالیت متوقف شده است و یا در صورتیکه موضوع فعالیت شرکت با  موضوعی که در اساسنامه بیان شده است مطابقت نداشته باشد
3-مجمع عمومی سالیانه وظیفه دارد تا ده ماه پس ازتاریخی که در اساسنامه قید شده است به حساب ها،ترازنامه،سود و زیان ، دارایی ها، بررسی گزارش مدیران و بازرسان،عملکرد سالیانه ی شرکت رسیده گی کند که پایان هر سال مالی در اساسنامه شرکت اورده شده است.
در صورتیکه شش ماه از پایان سال مالی گذشته باشد و مدیران اقدامی در جهت تشکیل مجمع عمومی سالیانه نکرده باشند با انها بر خورد قانونی صورت می گیرد که در بعضی مواقع حبس نیز دارد .
4-زمانیکه شش ماه گذشته است اما شرکت هنوز مدیرعامل یا مدیر انتخاب نکرده است به انها تذکر داده می شود تا سریعا در جهت انتخاب مدیر یا مدیر عامل اقدام کنند اما در صورت بی توجهی نسبت به این امر دادگاه حکمی مبنی بر انحلال شرکت می دهد.
5-طبق ماده ی 199در صورت تشکیل نشدن مجمع عمومی فوق العاده برای انحلال شرکت همه افرادی که در شرکت دارای منفعتی هستند می توانند  تقاضای انحلال شرکت را از دادگاه داشته باشند.
چنانچه سرمایه ی شرکت مقدار تعیین شده نباشد موظف هستند سرمایه را به ان مقدار تعیین شده برسانند و در صورت عدم انجام ان کار باید شرکت در مدت یک سال به نوعی دیگر از شرکت تبدیل شود.در صورت به انجام نرسیدن هر یک از این کارها هر یک از اعضا که در شرکت دارای منفعتی هستند می توانند تقاضای انحلال شرکت را از دادگاه  داشته باشند.
چنانچه عواملی که باعث انحلال شرکت شده  است برطرف شود و سرمایه ی مورد نظر برای شرکت تامین شود انحلال از سوی دادگاه انجام نمی شود.
6-باطل شدن شرکت از طریق دادگاه در ماده ی 199 قانون تجارت نیامده است و از طرف انها انحلال محسوب نمی شود .
در مورد شرکت های سهامی خاص چناچه قوانین و مقررات رعایت نشده باشد هر یک از اعضای شرکت که دارای منفعت هستند می توانند تقاضای انحلال شرکت را از دادگاه  داشته باشند . این انحلال به این معنی نیست که شرکت تشکیل نشده باشد بلکه شرکت تشکیل شده اما بنا به دلایلی دادگاه حکم بر انحلال ان را می دهد .
در صورتیکه قبل از صادر شدن حکم توسط دادگاه شرکت مواردی را که موجب انحلال شرکت شده است را رفع کند حکم انحلال صادر نمی شود .
پس از اینکه دادگاه حکم انحلال شرکت را صادر کرد باید برای ان مدیر تصویه انتخاب کند چنانچه مدیران تصفیه که دادگاه انتخاب کرده است ان را نپذیرند تصفیه رابه اداره ی تصفیه ارجاع می دهد .

نظرات() 

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :